Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

689-2018 Απόφαση Δημάρχου για ανάθεση σε υπάλληλο υποβολή προτάσεων για LEADER
Περισσότερα
Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Ταμία για την εξυπηρέτηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου» Δήμου Κεφαλλονιάς»
Περισσότερα
Απόφαση Δημάρχου 462/2017 για αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κεφαλλονιάς και Ορισμός νέου Προέδρου
Περισσότερα
Απόφαση Δημάρχου 115/2017 για ορισμό εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων (αμισθί) της πλειοψηφούσας παράταξης εκχωρώντας τους την εκτέλεση αρμοδιοτήτων με δικαίωμα υπογραφής αντί του Δημάρχου
Περισσότερα
Απόφαση Δημάρχου 113/2017 για ορισμό Αντιδημάρχων του Δήμου Κεφαλλονιάς, με θητεία από την ισχύ της παρούσης και μέχρι 31/8/2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (2014-2019), μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες
Περισσότερα
Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής και Προέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Περισσότερα
64/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Περισσότερα
881-2016 Απόφαση Δημάρχου για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Α-Δήμαρχο κ. Ματιάτο
Περισσότερα
10/2016 Απόφαση Δημάρχου για έγκριση υπερωριών υπαλληλών του Δήμου Κεφαλλονιάς για το 2016
Περισσότερα
114-2016 Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Α-Δημάρχου για επιβολή δημοτικών τελών
Περισσότερα
Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Εντεταλμένου Δημοτικού Σύμβουλου Άγγελου Κωνσταντάκη για την εκτέλεση αρμοδιοτήτων με δικαίωμα υπογραφής αντί του Δημάρχου στο τομέα Αθλητισμού και Πολιτισμού
Περισσότερα
Απόφαση για ορισμό ταμία στον ΟΚΑΠ
Περισσότερα
785-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

785-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Περισσότερα
636/2015 Απόφαση Δημάρχου περί παράτασης της αριθμ.586/2015 απόφασης Δημάρχου

636/2015 Απόφαση Δημάρχου περί παράτασης της αριθμ.586/2015 απόφασης Δημάρχου

Περισσότερα
586-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

586-2015  ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Περισσότερα
214-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ

214-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ

Περισσότερα
198- 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗ

198- 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗ

Περισσότερα
196-2015 Απόφαση για Σχέδιο Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)

196-2015 Απόφαση για Σχέδιο Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)

Περισσότερα
1540-2014 Απόφαση Δημάρχου

1540-2014 Απόφαση Δημάρχου

Περισσότερα
2214-2013 Απόφαση Δημάρχου για τοποθέτηση προϊσταμένων οργανικών μονάδων Δήμου Κεφαλλονιάς

 2214-2013 Απόφαση Δημάρχου


745-2013 Απόφαση Δημάρχου για πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων και Αυτοτελών οργανικών μονάδων

 745-2013 Απόφαση Δημάρχου


713-2013 Απόφαση Δημάρχου για τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων

713-2013 Aπόφαση Δημάρχου


530-2013 Απόφαση Δημάρχου για Αντιδημάρχους

530-2013 Aπόφαση Δημάρχου


474-2013 Απόφαση Δημάρχου για πλήρωση θέσεων προϊσταμένων

 474-2013 Απόφαση Δημάρχου


60-2013 Απόφαση Δημάρχου για Ανάθεση Καθηκόντων Επίβλεψης Έργου

 60-2013 Απόφαση Δημάρχου


59-2013 Απόφαση Δημάρχου για Τοποθέτηση Δημητρίου Ρουχωτά

59-2013 Aπόφαση Δημάρχου


12-2013 Απόφαση Δημάρχου για Προέδρους

12-2013 Aπόφαση Δημάρχου


11-2013 Απόφαση Δημάρχου για εντεταλμένους Συμβούλους

11-2013 Aπόφαση Δημάρχου


10-2013 Απόφαση Δημάρχου για Αντιδημάρχους

10-2013 Aπόφαση Δημάρχου


1159-2012 Απόφαση Δημάρχου για την παραίτηση του κ. Πυλαρινού

1159-2012 Aπόφαση Δημάρχου


895-2012 Απόφαση Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης εργασιών προστασίας αδέσποτων

895-2012 Aπόφαση Δημάρχου


894-2012 Απόφαση Δημάρχου για συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων

894-2012 Aπόφαση Δημάρχου


893-2012 Απόφαση Δημάρχου για Μουρελάτο σε υπηρεσία Πρασίνου

893-2012 Aπόφαση Δημάρχου


888-2012 Απόφαση Δημάρχου για Ταραζή

888-2012 Aπόφαση Δημάρχου


861-2012 Απόφαση Δημάρχου για παράλληλα καθήκοντα Πολεοδομίας

861-2012 Aπόφαση Δημάρχου


827-2012 Απόφαση Δημάρχου για γνήσιο υπογραφών

827-2012 Aπόφαση Δημάρχου


787-2012 Απόφαση Δημάρχου για καθήκοντα Αλεξάνδρας Ποταμιάνου

787-2012 Aπόφαση Δημάρχου


775-2012 Απόφαση Δημάρχου για ομάδα εργασίας αυθαιρέτων

775-2012 Aπόφαση Δημάρχου


749-2012 Απόφαση Δημάρχου για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Σπ. Σολωμό _Ορθή Επανάληψη

749-2012 Aπόφαση Δημάρχου


748-2012 Απόφαση Δημάρχου για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Σπ.Κουνάδη _Ορθή Επανάληψη

748-2012 Aπόφαση Δημάρχου


717-2012 Απόφαση Δημάρχου για ορισμό υπεύθυνων παραλαβής δικογράφων

717-2012 Aπόφαση Δημάρχου


663-2012 Απόφαση Δημάρχου για ανάθεση καθηκόντων σε Γ.Γ.

663-2012 Aπόφαση Δημάρχου


608-2012 Απόφαση Δημάρχου για καθήκοντα Κουφού

608-2012 Aπόφαση Δημάρχου


585-2012 Απόφαση Δημάρχου για μετακίνηση Γεώργιο Δελλαπόρτα

585-2012 Aπόφαση Δημάρχου


537-2012 Απόφαση Δημάρχου για ομάδα έργου για πληροφοριακό σύστημα προβολής

537-2012 Aπόφαση Δημάρχου


532-2012 Απόφαση Δημάρχου για ορισμός εντεταλμένου συμβούλου Παπαδάτου για Πλατύ

532-2012 Aπόφαση Δημάρχου


532-2012 Απόφαση Δημάρχου για μεταβίβαση άδειας και λειτουργίας Δημοτικού Ωδείου Λειβαθούς

532-2012 Aπόφαση Δημάρχου


528-2012 Απόφαση Δημάρχου σχετικά με χρέωση εισερχόμενης αλληλογραφίας

528-2012 Aπόφαση Δημάρχου


526-2012 Απόφαση Δημάρχου για ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σε Χριστόφορο Μιχελή

526-2012 Aπόφαση Δημάρχου


508-2012 Απόφαση Δημάρχου για συγκρότηση ΣΤΟ

508-2012 Aπόφαση Δημάρχου


439-2012 Απόφαση Δημάρχου για διορισμό μελών σε διευθύνουσα ομάδα

439-2012 Aπόφαση Δημάρχου


381-2012 Απόφαση Δημάρχου για Χημικό Μηχανικό

381-2012 Aπόφαση Δημάρχου


370-2012 Απόφαση Δημάρχου για παράλληλα καθήκοντα σε Ελένη Λουκέρη

370-2012 Aπόφαση Δημάρχου


365-2012 Αποφάση Δημάρχου για Ορισμό Αντιδημάρχου Σ. Σολωμού

365-2012 Aπόφαση Δημάρχου για Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων


259-2012 απόφαση Δημάρχου για τροποποίηση της 130-2012 όμοιας

Απόφαση Δημάρχου για τροποποίηση της 130-2012 όμοιας


256-2012 απόφαση Δημάρχου για τροποποίηση της 198-2012 όμοιας

Απόφαση Δημάρχου για τροποποίηση της 198-2012 όμοιας


απόφαση Δημάρχου για ανάθεση καθηκόντων σε Ευαγγελία Δρακάτου και Σπυρίδωνα Σιμωτά

Απόφαση Δημάρχου για ανάθεση καθηκόντων σε Ευαγγελία Δρακάτου και Σπυρίδωνα Σιμωτά 


απόφαση Δημάρχου για εξουσιοδότηση Νικολάου Φραντζή

Απόφαση Δημάρχου για εξουσιοδότηση Νικολάου Φραντζή


απόφαση Δημάρχου για παράταση ΕΔΕ Λειβαθούς

Απόφαση Δημάρχου για παράταση ΕΔΕ Λειβαθούς


απόφαση Δημάρχου για ανάθεση καθηκόντων σε Ευαγγελία Δρακάτου

Απόφαση Δημάρχου για ανάθεση καθηκόντων σε Ευαγγελία Δρακάτου


απόφαση Δημάρχου για αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου

Απόφαση Δημάρχου για αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου


απόφαση Δημάρχου για σύνθεση Δ/νσης Περιβάλλοντος

Απόφαση Δημάρχου για σύνθεση Δ/νσης Περιβάλλοντος


απόφαση Δημάρχου για ορισμό υπευθύνου

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό υπευθύνου


απόφαση Δημάρχου για σύνθεση Δημοτικής Αστυνομίας

Απόφαση Δημάρχου για σύνθεση Δημοτικής Αστυνομίας


απόφαση Δημάρχου για σύνθεση Τμήματος Τουριστικής Ανάπτυξης

Απόφαση Δημάρχου για σύνθεση Τμήματος Τουριστικής Ανάπτυξης 


απόφαση Δημάρχου για αυτοτελές γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

Απόφαση Δημάρχου για σύνθεση Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας


απόφαση Δημάρχου για σύνθεση Τμήματος Παιδείας

Απόφαση Δημάρχου για σύνθεση Τμήματος Παιδείας Πολιτισμού και Απασχόλησης


απόφαση Δημάρχου για σύνθεση Τμήματος Πρόνοιας

Απόφαση Δημάρχου για σύνθεση Τμήματος Πρόνοιας


απόφαση Δημάρχου για σύνθεση Τμήματος Δημοτικής Αστικής Κατάστασης

Απόφαση Δημάρχου για σύνθεση Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστικής Κατάστασης


απόφαση Δημάρχου για σύνθεση Νομικής Υπηρεσίας

Απόφαση Δημάρχου για σύνθεση Νομικής Υπηρεσίας


απόφαση Δημάρχου για σύνθεση Τεχνικής Υπηρεσίας

Απόφαση Δημάρχου για σύνθεση Τεχνικής Υπηρεσίας


απόφαση Δημάρχου για σύνθεση Δ/νσης προγραμματισμού

Απόφαση Δημάρχου για σύνθεση Δ/νσης Προγραμματισμού


Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τον έλεγχο της νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος Κουρέα – Κομμωτή – Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών

Απόφαση Δημάρχου για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τον έλεγχο της νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος Κουρέα - Κομμωτή -Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών 


υπαίθριο στάσιμο εμπόριο 122/2012

Απόφαση Δημάρχου για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο


Κατάταξη Ευάγγελου Κουφού 90/2012

Απόφαση Δημάρχου για κατάταξη Ευάγγελου Κουφού


Ορισµός υπαλλήλων για τη στελέχωση Οµάδας Ειδικών Επιστηµόνων 86/2012

Απόφαση Δημάρχου για ορισµό υπαλλήλων για τη στελέχωση Οµάδας Ειδικών Επιστηµόνων


Ανάθεση καθηκόντων στην κα. ∆ήµητρα Μπέργιου

Απόφαση Δημάρχου για ανάθεση καθηκόντων στην κα. ∆ήµητρα Μπέργιου


Ανάθεση καθηκόντων στον κ. Σπυρίδωνα Κοσμετάτο

Απόφαση Δημάρχου για ανάθεση καθηκόντων σε κ. Σπυρίδωνα Κοσμετάτο


Aνάθεση γραμματειακής υποστήριξης Κοινοτήτων Δήμου Κεφαλλονιάς

Απόφαση Δημάρχου για ανάθεση γραμματειακής υποστήριξης κοινοτήτων Δ.Ε. Αργοστολίου


Σύσταση γραφείου Παιδείας, Πολιτισμού & Απασχόλησης

Aπόφαση Δημάρχου για σύσταση γραφείου Παιδείας, Πολιτισμού & Απασχόλησης


Σύσταση γραφείου Τουριστικής Ανάπτυξης

Απόφαση Δημάρχου για σύσταση γραφείου Τουριστικής Ανάπτυξης


Ανάθεση καθηκόντων στην κα. Αφροδίτη Κατσιβέλη

Απόφαση Δημάρχου για ανάθεση καθηκόντων σε Αφροδίτη Κατσιβέλη


Συσταση Γραφείου Αλλοδαπών κ' Μετανάστευσης

Aπόφαση Δημάρχου για την σύσταση  Γραφείου  Αλλοδαπών κ'  Μετανάστευσης


Απευθείας ανάθεση για την Προµήθεια Eιδών Γραφείου(αναλώσιµα χαρτικά κλπ).

Aπόφαση Δημάρχου για ανάθεση


Απευθείας ανάθεση για την Προµήθεια Υλικών συντήρησης- επισκευής δικτύου Ύδρευσης

Aπόφαση Δημάρχου για ανάθεση


Απευθείας ανάθεση για την προµήθεια υλικών (λάµπες)

Aπόφαση Δημάρχου για ανάθεση


Απευθείας ανάθεση για την Προµήθεια Υλικών Συντήρησης – Επισκευής ∆ικτύου Ύδρευσης

Aπόφαση Δημάρχου για ανάθεση


Aπόφαση Δημάρχου για διορισμό της κ. Κυριακή Νικολαΐδου

Διορίζουμε την κ. Κυριακή Νικολαΐδου του Ευστρατίου ως μετακλητό Γενικό Γραμματέα του Δήμου Κεφαλλονιάς. Ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται και απολύεται με απόφαση Δημάρχου, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Περισσότερα
Απόφαση Δημάρχου για αποδοχή παραίτησης του κ. Γουλιέλμου Κατσούνη

Αποδεχόμαστε την αίτηση παραίτησης του κ. Γουλιέλμου Κατσούνη από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Δήμου Κεφαλλονιάς (ΦΕΚ 105 Γ’/1-3-2011) για την οποία δεν έχει συναφθεί σύμβαση εργασίας έως τη σύνταξη της παρούσης και ουδεμία επιβάρυνση έχει επιβληθεί επί του προϋπολογισμού του Δήμου.Περισσότερα
Aπόφαση Δημάρχου για αποδοχή παραίτησης της κας Κυριακής Νικολαϊδου

Αποδεχόμαστε την αίτηση παραίτησης της κας Κυριακής Νικολαϊδου από τη θέση του Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Κεφαλλονιάς (ΦΕΚ 315 Γ’/17-5-2011) για προσωπικούς λόγους.Περισσότερα
Τροποποίηση πράξης ορισμού μελών Ομάδας Διοίκησης έργου (Ο.Δ.Ε.)

Τροποποίηση πράξης ορισμού μελών Ομάδας Διοίκησης έργου (Ο.Δ.Ε.) στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Διαύγεια για τα εποπτευόμενα ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Α/θμιας και Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεφαλλονιάς – Αντικατάσταση μέλους.


Περισσότερα
Απόφαση Δημάρχου για ανάθεση καθηκόντων

Αναθέτουμε στην δημοτική μόνιμη υπάλληλο κα ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ βαθμού Β’ , την παράλληλη διοικητική υποστήριξη της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας μόνον όσον αφορά την άσκηση των αρμοδιοτήτων Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.


Περισσότερα
Aπόφαση Δημάρχου για Πρόσληψη

Προσλαμβάνουμε την κάτωθι για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων της, τη Νικολέτα Δομένικου του Ελευθερίου κάτοχο του ΑΔΤ Χ385783, απόφοιτο του Ενιαίου Λυκείου Σάμης ως Ειδικού Συνεργάτη για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Δημάρχου Κεφαλλονιάς.


Περισσότερα
Εργασίες Λειτουργίας του Αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών της Αγίας Ευφημίας

Αποφασίζουμε

1. Τη διενέργεια της εργασίας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης «Εργασίες λειτουργίας του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Αγίας Ευφημίας» συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας με ΦΠΑ 14.145,00 ευρώ.

2. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση της εργασίας ως εξής: Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση, άνευ συγκεκριμένου ωραρίου και όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από την κίνηση του αγκυροβολίου, ή από την αναθέτουσα αρχή, ή από τις ανάγκες καλής και ασφαλούς λειτουργίας του αγκυροβολίου να μεριμνά για:

3. Αναθέτουμε την ανωτέρω εργασία για την περίοδο από 2/6/2011 έως 15/10/2011 στον Παναγή Βρεττό του Θεοδώρου.


Περισσότερα
Aπόφαση Δημάρχου περί πολιτικών γάμων

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την μεταβιβασθείσα αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων που ασκούν όλοι οι κατά τόπον Αντιδήμαρχοι στην αντίστοιχη δημοτική ενότητα που υπηρετούν, και ορίζουμε ότι σε περίπτωση κωλύματος οιουδήποτε Αντιδημάρχου να τελέσει πολιτικό γάμο στην δημοτική του ενότητα, και εφόσον κατά το νόμο την αρμοδιότητα ασκεί ο Δήμαρχος με δυνατότητα αναπλήρωσής του, αναλαμβάνει ad hoc έτερος Αντιδήμαρχος έπειτα από συνεννόηση με το Δήμαρχο.


Περισσότερα
Mετακίνηση της υπαλλήλου του Δήμου Κεφαλλονιάς κας Καλομοίρας Αλυσανδράτου

Εγκρίνουμε την μετακίνηση της υπαλλήλου του Δήμου Κεφαλλονιάς κας Καλομοίρας Αλυσανδράτου, προκειμένου να μεταβεί στην Πάτρα Ν. Αχαΐας την 5/6/2011 Ακτοπλοϊκός & επιστροφή από την Πάτρα την 6/6/2011 προκειμένου να παραστεί ως μάρτυρας σε δίκη ,ύστερα από συμμετοχή μου σε επιτροπή της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου υπό την ιδιότητά μου ως τεχνικού.


Περισσότερα
Αρμόδιος για την δημοτική ενότητα Παλικής ο Αντιδήμαρχος Ευάγγελος Θεοφιλάτος

Ορίζουμε αντί του Δημάρχου Κεφαλλονιάς στη θέση του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής της μονάδας ΜΗΦ, τον κατά τόπον Αρμόδιο για την δημοτική ενότητα Παλικής Αντιδήμαρχο Ευάγγελο Θεοφιλάτο.


Περισσότερα
Ορισμός εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης ζώνης λιμένων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Δήμου Κεφαλλονιάς

Ορίζουμε την Δημοτικό σύμβουλο κα. Ελπίδα Κατσαϊτη του Νικολάου εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης ζώνης λιμένων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Δήμου Κεφαλλονιάς και εξουσιοδοτούμε αυτήν για την υπογραφή με εντολή Δημάρχου, όλων των εγγράφων που είναι συναφή με τα ανωτέρω θέματα.


Περισσότερα
Αποδοχή παραίτησης μέλους Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ Μακρυωτίκων

Αποδεχόμαστε την παραίτηση του κ. Παναγή Αντύπα του Γεωργίου από το αξίωμα του συμβούλου της Τοπικής Κοινότητας Μακρυωτίκων. Την θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος σε σειρά ψήφων Τοπικός Σύμβουλος κ. Βασιλόπουλος Γεράσιμος του Γεωργίου.


Περισσότερα
Συγκρότηση Επιτροπής Ετοιμόρροπων Οικοδομών Δήμου Κεφαλλονιάς

Συγκροτούμε Επιτροπή Ετοιμόρροπων Οικοδομών του Δήμου Κεφαλλονιάς, εκτός σεισμοπλήκτων, αποτελούμενοι από Πολιτικούς Μηχανικούς του Δήμου μας.


Περισσότερα
Ομάδα Εργασίας Πρωτογενούς Τομέα

Η Ομάδα Εργασίας Πρωτογενούς Τομέα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και οφείλει να ενημερώνει τον Δήμαρχο κατά ελάχιστον δύο φορές εντός εξαμήνου για τα ζητήματα που απασχολούν το σύνολο του Πρωτογενούς Τομέα του νησιού. Η σύγκληση της Ομάδας Εργασίας και η λειτουργίας της είναι στην ευχέρεια του αρμόδιου επικεφαλής Αντιδημάρχου, ανάλογα με τις ανάγκες άσκησης των αρμοδιοτήτων του. Η διάρκεια της Ομάδας Εργασίας ορίζεται σε ένα έτος από την σύστασή της και μπορεί να ανανεωθεί με απόφαση Δημάρχου.


Περισσότερα
Μετακίνηση του υπαλλήλου Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κεφαλλονιάς κ. Ιωάννη Μπάρκα

Εγκρίνουμε την μετακίνηση του υπαλλήλου του Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κεφαλλονιάς κ. Ιωάννη Μπάρκα προκειμένου να μεταβεί στην Αθήνα την 26-04-2011 ακτοπλοϊκός μέσω Πόρο – Κυλλήνης & επιστροφή από την Πόρο μέσω Κυλλήνης την 27-04-2011 προκειμένου να συμμετέχει σε συνεδρίαση της Επιτροπής Δημοσιονομικού ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών για το έργο «Αποχέτευση Σκάλας»


Περισσότερα
Επιτροπή Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων του Δήμου Κεφαλλονιάς

Ορίζουμε όπως συμμετέχει στην Επιτροπή Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων του Δήμου Κεφαλλονιάς ο κ. Γεράσιμος Παυλάτος του Διονυσίου, Υπάλληλος Τμήματος Χωροταξίας – Πολεοδομίας, κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών με αναπληρωτή του, τον κ. Λεωνίδα Παγουλάτο του Γεωργίου κλάδου Π.Ε. 5 Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.


Περισσότερα
Σύσταση διαρκούς συντονιστικής Επιτροπής με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής»

Σύσταση διαρκούς συντονιστικής Επιτροπής με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής» (ΚΟΣΕ) για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των Γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου Κεφαλλονιάς"


Περισσότερα
Ορισμός Αντιδημάρχου - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Ορισμός Αντιδημάρχου - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων


Περισσότερα
Ανακάλεσμα τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Ρουχωτά και απαλλαγή από την άσκηση των κατά τόπον και καθ' ύλην αρμοδιοτήτων του

Ορισμός Αντιδημάρχων – Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων


Περισσότερα
Διορισμός του κ. Γουλιέλμο Κατσούνη του Διονυσίου ως μετακλητό Γενικό Γραμματέα του Δήμου Κεφαλλονιάς

Διορίζουμε τον κ. Γουλιέλμο Κατσούνη του Διονυσίου ως μετακλητό Γενικό Γραμματέα του Δήμου Κεφαλλονιάς. Ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται και απολύεται με απόφαση Δημάρχου, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης παύει να ασκεί τα καθήκοντα του και απολύεται αυτοδικαίως όταν ο Δήμαρχος απολέσει την ιδιότητα του για οποιονδήποτε λόγο. Για την αμοιβή του ανωτέρω θα εγγραφεί πίστωση στον σχετικό Κ.Α. του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς.


Περισσότερα
Bεβαίωση και είσπραξη των εσόδων
Ορισμός Υπαλλήλων στην Δημοτκή Ενότητα Αργοστολίου, στην Δημοτική Ενότητα Παλικής, στην Δημοτική Ενότητα Λειβαθούς, στην Δημοτική Ενότητα Ερίσου, στην Δημοτική Ενότητα Σάμης, στην Δημοτική Ενότητα Πυλάρου, στην Δημοτική Ενότητα Ελείου - Πρόνων, στην Δημοτική Ενότητα Ομαλών Περισσότερα
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς