Αποφάσεις Δημοτικών Κοινοτήτων

 «Απόφαση 1/2019:  Ανέγερση τριώροφου κτηρίου πρατηρίου υγρών καυσίμων στην οδό Ι.Πυλαρινού- Γ.Φωκά -Γ.Μπονάνου»

  3η/18-4-2019  συνεδρίαση του  Συμβουλίου  της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου

2η/18-3-2019 συνεδριάση του  Συμβουλίου  της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου

1η/1-2-2019 συνεδριαση του  Συμβουλίου  της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου

8η/17-12-2018 συνεδρίαση του Συμβουλίου  της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου

7η/29-10-2018  συνεδριάση του Συμβουλίου  της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου

6η/23-10-2018  συνεδρίαση του Συμβουλίου  της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου

 5η/23-7-2018  συνεδριάση του Συμβουλίου  της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου 

 4η/15-6-2018 συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου

3η/18-4-2018 συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου

 2η/27-2-2018 συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου

1η/19-01-2018 συνεδριάση του  Συμβουλίου  της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου

13η/19-12-2017 συνεδριάση του  Συμβουλίου  της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου

12η/ 16-11-2017 συνεδριάση του  Συμβουλίου  της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου

11η/16-10-2017  συνεδριάση του  Συμβουλίου  της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου

10η/3-8-2017 συνεδριάση του  Συμβουλίου  της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου

9η/25-7-2017 συνεδρίαση: Εκμίσθωση  Δημοτικού  χώρου για ανάπτυξη  Τραπεζοκαθισμάτων

8η/6-7-2017 συνεδριάση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου

7η/14-6-2017 συνεδρίαση: Καθορισμός χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου

 6η/7-6-2017 συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου

 5η/15-5-2017 συνεδρίαση του  Συμβουλίου  της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου

 4η/25-4-2017 συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου

 3η/21-3-2017 συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με αρ. απόφασης 6/2017, της 2ης συνεδριάσεως 2017 του  Συμβουλίου  της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου της 13/2/2017

 2η/13-2-2017  συνεδριάση του  Συμβουλίου  της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου

1η/23-1-2017 συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου

Προέγκριση άδειας λειτουργίας Καταστήματος «Επιχ. Μαζικής εστίασης κλπ» του κ Δούλου Αναστάσιου

Προέγκριση άδειας λειτουργίας Καταστήματος «Επιχ. λιανικής διαθ. Τροφ. κλπ» Του κ Δούλου Αναστάσιου

Προέγκριση άδειας λειτουργίας Καταστήματος «Επιχείρηση Αναψυχής κλπ» Του κ.Γαλιατσάτου Σταύρου

Παραχώρηση χώρου στη πλατεία καμπάνας Στο 2ο σύστημα ναυτοπροσκόπων

15η/7-12-2016 συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου

Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς