Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Kατεπείγουσα 2η δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 12η Σεπτεμβρίου 2019
Περισσότερα
25η κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29η Αυγούστου 2019
Περισσότερα
Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Περισσότερα
24η κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 14η Αυγούστου 2019
Περισσότερα
23η κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 7η Αυγούστου 2019
Περισσότερα
22η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 23η Ιουλίου 2019
Περισσότερα
Eιδική δημόσια συνεδρίαση (21η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23 Ιουλίου 2019
Περισσότερα
20η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 9η Ιουλίου 2019
Περισσότερα
19η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η Ιουλίου 2019
Περισσότερα
18η κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 24η Μαΐου 2019
Περισσότερα
17η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 17η Μαΐου 2019
Περισσότερα
16η κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 25η Απριλίου 2019
Περισσότερα
15η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 23η Απριλίου 2019
Περισσότερα
14η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 8η Απριλίου 2019
Περισσότερα
Αναβολή 13ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τις 20 Μαρτίου 2019
Περισσότερα
13η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 15η Μαρτίου 2019
Περισσότερα
12η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 27η Φεβρουαρίου 2019
Περισσότερα
Kατεπείγουσα συνεδρίαση (11η) του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα 20 Φεβρουαρίου 2019
Περισσότερα
Κατεπείγουσα συνεδρίαση (10η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Φεβρουαρίου 2019
Περισσότερα
8η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 11η Φεβρουαρίου 2019
Περισσότερα
Kατεπείγουσα συνεδρίαση (7η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 5 Φεβρουαρίου 2019
Περισσότερα
Eιδική δημόσια συνεδρίαση (7η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Φεβρουαρίου 2019
Περισσότερα
Kατεπείγουσα συνεδρίαση (5η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Ιανουαρίου 2019
Περισσότερα
5η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 2 Φεβρουαρίου 2019
Περισσότερα
Kατεπείγουσα συνεδρίαση (4η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23 Ιανουαρίου 2019
Περισσότερα
Eιδική δημόσια συνεδρίαση (3η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23 Ιανουαρίου 2019
Περισσότερα
2η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18 Ιανουαρίου 2019
Περισσότερα
1η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18 Ιανουαρίου 2019
Περισσότερα
27η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Δεκεμβρίου 2018
Περισσότερα
26η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 18η Δεκεμβρίου 2018
Περισσότερα
25η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 12 Δεκεμβρίου 2018
Περισσότερα
24η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Noεμβρίου 2018
Περισσότερα
23η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 2α Noεμβρίου 2018
Περισσότερα
22η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 26η Οκτωβρίου 2018
Περισσότερα
21η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 26η Οκτωβρίου 2018
Περισσότερα
20η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 17 η Οκτωβρίου 2018
Περισσότερα
19η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 2 Οκτωβρίου 2018
Περισσότερα
18η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 1η Σεπτεμβρίου 2018
Περισσότερα
17η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 6 Αυγούστου 2018
Περισσότερα
16η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25 Ιουλίου 2018
Περισσότερα
Kατεπείγουσα συνεδρίαση (15η/2018) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 9 Ιουλίου 2018
Περισσότερα
14η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27 Ιουνίου 2018
Περισσότερα
13η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11 Ιουνίου 2018
Περισσότερα
12η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Μαΐου 2018
Περισσότερα
11η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 14 Μαΐου 2018
Περισσότερα
10η δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 5 Μαΐου 2018
Περισσότερα
9η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27 Απριλίου
Περισσότερα
8η δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31 Μαρτίου 2018
Περισσότερα
7η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21 Μαρτίου 2018
Περισσότερα
6η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Φεβρουαρίου 2018
Περισσότερα
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - 5η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12 Φεβρουαρίου 2018
Περισσότερα
5η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12 Φεβρουαρίου 2018
Περισσότερα
4η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 9 Φεβρουαρίου 2018
Περισσότερα
3η κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 5 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
Περισσότερα
2η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 2 Φεβρουαρίου 2018
Περισσότερα
1η ειδική δημόσια συνεδρίαση στις 22 Ιανουαρίου 2018
Περισσότερα
26η έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Δεκεμβρίου 2017
Περισσότερα
25η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Δεκεμβρίου 2017
Περισσότερα
24η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Δεκεμβρίου 2017
Περισσότερα
23η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20 Δεκεμβρίου 2017
Περισσότερα
22η κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Δεκεμβρίου 2017
Περισσότερα
21η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Νοεμβρίου 2017
Περισσότερα
20η τακτική, δημόσια συνεδρίαση 25 Νοεμβρίου 2017
Περισσότερα
19η έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση 21 Νοεμβρίου 2017
Περισσότερα
18η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Οκτωβρίου 2017
Περισσότερα
17η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), στις 4 Οκτωβρίου 2017
Περισσότερα
16η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Σεπτεμβρίου 2017
Περισσότερα
15η τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. στις 31/08/2017 (Ορθή επανάληψη)
Περισσότερα
14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31 Ιουλίου 2017
Περισσότερα
13η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31 Ιουλίου 2017
Περισσότερα
12η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27 Ιουλίου 2017
Περισσότερα
11η Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Κεφαλλονιάς 2017

 11η Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Κεφαλλονιάς 2017


10η ειδική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 7 Ιουλίου 2017
Περισσότερα
9η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Ιουνίου 2017
Περισσότερα
Πρόσκληση 8ης Συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Κεφαλλονιάς 2017
Περισσότερα
Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Κεφαλλονιάς 2017

 Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Κεφαλλονιάς 2017


Κατεπείγουσα συνεδρίαση (6η/2017) του ΔΣ στις 12 Μαΐου 2017
Περισσότερα
Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης Δ.Σ Κεφαλλονιάς 2017
Περισσότερα
Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης Δ.Σ Κεφαλλονιάς 2017
Περισσότερα
Πρόσκληση 3ης Ειδικής Συνεδρίασης Δ/Σ Κεφαλλονιάς 2017
Περισσότερα
Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης Δ/Σ Κεφαλλονιάς 2017
Περισσότερα
Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης Δ/Σ Κεφαλλονιας 2017
Περισσότερα
Πρόσκληση 27ης έκτακτης Συνεδρίασης Δ/Σ Κεφαλλονιάς
Περισσότερα
Πρόσκληση 26ης έκτακτης Συνεδρίασης Δ/Σ Κεφαλλονιάς
Περισσότερα
Πρόσκληση 25ης Συνεδρίασης Δ.Σ. Κεφαλλονιάς
Περισσότερα
Πρόσκληση 24ης Συνεδρίασης Δ.Σ. Κεφαλλονιάς
Περισσότερα
Πρόσκληση 23ης Συνεδρίασης Δ.Σ. Κεφαλλονιάς
Περισσότερα
Πρόσκληση 22ης Έκτακτης συνεδρίασης 5/12/2016 Δ.Σ.
Περισσότερα
Πρόσκληση 21ης Συνεδρίασης Δ.Σ.
Περισσότερα
Πρόσκληση 20ης Συνεδρίασης Δ.Σ.
Περισσότερα
Πρόσκληση 19ης Συνεδρίασης Δ.Σ.
Περισσότερα
Πρόσκληση 18ης Συνεδρίασης Δ.Σ.
Περισσότερα
Πρόσκληση 17ης Συνεδρίασης Δ.Σ.
Περισσότερα
Πρόσκληση 16ης Συνεδρίασης Δ.Σ.
Περισσότερα
Πρόσκληση 15ης Συνεδρίασης Δ.Σ.
Περισσότερα
Πρόσκληση 14ης Συνεδρίασης Δ.Σ.
Περισσότερα
Πρόσκληση 13ης Συνεδρίασης Δ.Σ. Ορθή Επανάληψη

 Πρόσκληση 13ης Συνεδρίασης Δ.Σ. Ορθή Επανάληψη

Περισσότερα
Πρόσκληση 13ης Συνεδρίασης Δ.Σ.

 Πρόσκληση 13ης Συνεδρίασης Δ.Σ.

Περισσότερα
Πρόσκληση 12ης Συνεδρίασης

 Πρόσκληση 12ης Συνεδρίασης

Περισσότερα
Πρόσκληση 11ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς
Περισσότερα
Πρόσκληση 10ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς
Περισσότερα
Πρόσκληση 9ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς

 Πρόσκληση 9ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς

Περισσότερα
Πρόσκληση 8ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς
Περισσότερα
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 7ης Συνεδρίασης

 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 7ης Συνεδρίασης

Περισσότερα
Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς

 Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς

Περισσότερα
Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς

 Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς

Περισσότερα
Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

 Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Περισσότερα
Πρόσκληση 3ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς

 Πρόσκληση 3ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς

Περισσότερα
Πρόσκληση 2 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2016

 Πρόσκληση 2 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2016

Περισσότερα
Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης

 Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης

Περισσότερα
Πρόσκληση 30ης Συνεδρίασης

 Πρόσκληση 30ης Συνεδρίασης

Περισσότερα
Πρόσκληση 29ης Συνεδρίασης

 Πρόσκληση 29ης Συνεδρίασης

Περισσότερα
Πρόσκληση 24ης Συνεδρίασης

 Πρόσκληση 24ης Συνεδρίασης

Περισσότερα
Πρόσκληση 22ης Συνεδρίασης

 Πρόσκληση 22ης Συνεδρίασης 

Περισσότερα
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 28ης Συνεδρίασης

 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 28ης Συνεδρίασης

Περισσότερα
Πρόσκληση 27ης Συνεδρίασης

 Πρόσκληση 27ης Συνεδρίασης

Περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26η 22.11.2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26η 22.11.2015 Περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25η 18.11.2015 Ο.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25η 18.11.2015 Ο.Ε.

Περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23η 15 7 2015 O.E.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  23η   15 7  2015 O.E.

Περισσότερα
Πρόσκληση 23ης Συνεδρίασης

 Πρόσκληση 23ης Συνεδρίασης

Περισσότερα
Πρόσκληση 21ης Συνεδρίασης

 Πρόσκληση 21ης Συνεδρίασης

Περισσότερα
Πρόσκληση 20ης Συνεδρίασης

 Πρόσκληση 20ης Συνεδρίασης 

Περισσότερα
Πρόσκληση 20ης Συνεδρίασης Δ.Σ.

 Πρόσκληση 20ης Συνεδρίασης Δ.Σ.

Περισσότερα
Πρόσκληση 19ης Συνεδρ'ιασης

 Πρόσκληση 19ης Συνεδρ'ιασης

Περισσότερα
Πρόσκληση 18ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Περισσότερα
Πρόσκληση 17ης Συνεδρίασης

 Πρόσκληση 17ης Συνεδρίασης

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς για 13η Συνεδρίαση

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς για 13η Συνεδρίαση

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς για 12η Συνεδρίαση

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς για 12η Συνεδρίαση

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς για 11η Συνεδρίαση

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς για 11η Συνεδρίαση

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς για 10η Συνεδρίαση

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς για 10η Συνεδρίαση

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς για 9η Συνεδρίαση

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς για 9η Συνεδρίαση

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς για 8η Συνεδρίαση

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς για 8η Συνεδρίαση

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς για 7η Συνεδρίαση

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς για 7η Συνεδρίαση

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς για 5η Συνεδρίαση

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς για 5η Συνεδρίαση

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς για 48η Συνεδρίαση

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς για 48η Συνεδρίαση

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς για 47η Συνεδρίαση

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς για 47η Συνεδρίαση

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς για 46η Συνεδρίαση

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς για 46η Συνεδρίαση

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς για 45η Συνεδρίαση

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς για 45η Συνεδρίαση

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς 6-2-2013

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (5η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 6 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τετάρτη & ώρα 17.30 προκειμένου να συζητηθoύν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς 3/2/2013

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, (4η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 3 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Κυριακή & ώρα 11.00 προκειμένου να συζητηθεί..........

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς 26-1-2013

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, (3η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 26 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Σάββατο & ώρα 10.00 προκειμένου να συζητηθoύν τα παρακάτω θέματα :

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς 22-1-2013

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε συνεδρίαση, (2η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 22 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη & ώρα 17.30 προκειμένου να συζητηθoύν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς 6.1.2013

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεφαλονιάς & των μελών της Οικονομικής Επιτροπής & της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς 27.12.2012

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (58η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 27 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη & ώρα 17.30 προκειμένου να συζητηθoύν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς 20.12.2012

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (57η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 20 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη & ώρα 17.30 προκειμένου να συζητηθoύν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς 17.12.2012

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (56η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 17 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα & ώρα 17.30 προκειμένου να συζητηθoύν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς 10.12.2012

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (55η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 10 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς 3.12.2012

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, (53η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 3 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς 27.11.2012

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (52η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 27 Noεμβρίου 2012 ημέρα Τρίτη & ώρα 22.30 προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς 27.11.2012

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (51η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 27 Noεμβρίου 2012 ημέρα Τρίτη & ώρα 20.30 προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς 27.11.2012

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (50η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 27 Noεμβρίου 2012 ημέρα Τρίτη & ώρα 18.30 προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς 27.11.2012

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (49η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 27 Noεμβρίου 2012 ημέρα Τρίτη & ώρα 16.30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς 24.11.2012

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (48η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 24 Noεμβρίου 2012 ημέρα Σάββατο & ώρα 10.30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς 16.11.2012

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (46η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 16 Noεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή & ώρα 11.00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς 14.11.2012

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (45η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 14 Noεμβρίου 2012 ημέρα Τετάτη & ώρα 17.30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς 13.11.2012

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (44η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 13 Noεμβρίου 2012 ημέρα Τρίτη & ώρα 17.30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς 5.11.2012

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (43η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 5 Noεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα & ώρα 17.30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς 30.10.2012

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (42η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 30 Oκτωβρίου 2012 ημέρα Τρίτη & ώρα 17.30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς 17.10.2012

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (41η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 17 Oκτωβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη & ώρα 17.30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς 16.10.2012

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (40η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 16 Oκτωβρίου 2012 ημέρα Τρίτη & ώρα 17.30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς 2.10.2012

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (39η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημαρχείο Δ.Ε. Παλικής) στις 2 Oκτωβρίου 2012 ημέρα Τρίτη & ώρα 17.30 προκειμένου να συζητηθούν Θέματα Δημοτικής Ενότητας Παλικής.

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς 19.6.2012

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (21η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 19 Ιουνίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς 13.6.2012

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (19η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 13 Ιουνίου 2012 ημέρα Τετάρτη & ώρα 18:30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς 16.5.2012

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (17η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 16 Μαίου 2012 ημέρα Τετάρτη & ώρα 17:30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεφαλλονιάς (1η Τακτική συνεδρίαση)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεφαλλονιάς (1η Τακτική συνεδρίαση) Παρακαλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεφαλλονιάς που θα διεξαχθεί την 7η του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου).


Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς 26.2.2011

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 26 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Σάββατο & ώρα 12.00.


Περισσότερα
Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς 25.2.2011

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 25 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Παρασκευή & ώρα 17.00.


Περισσότερα
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς