Δήμος

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2η συνεδρίαση 2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αργοστολίου
Περισσότερα
1η συνεδρίαση 2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αργοστολίου
Περισσότερα
11η συνεδρίαση 13-08-2019

11η συνεδρίαση 13-08-2019

Περισσότερα
10η συνεδρίαση 9-07-2019

10η συνεδρίαση 9-07-2019

Περισσότερα
9η συνεδρίαση 19-06-2019

9η συνεδρίαση 19-06-2019

Περισσότερα
7η συνεδρίαση 23-04-2019

7η συνεδρίαση 23-04-2019

Περισσότερα
6η συνεδρίαση 4-04-2019

6η συνεδρίαση 4-04-2019

Περισσότερα
5η συνεδρίαση 15-03-2019

5η συνεδρίαση 15-03-2019

Περισσότερα
4η συνεδρίαση 12-03-2019

4η συνεδρίαση 12-03-2019

Περισσότερα
3η συνεδρίαση 19-02-2019

3η συνεδρίαση 19-02-2019

Περισσότερα
2η συνεδρίαση 31-01-2019

2η συνεδρίαση 31-01-2019

Περισσότερα
1η συνεδρίαση 22-01-2019

1η συνεδρίαση 22-01-2019

Περισσότερα
15η συνεδρίαση 18-12-2018

15η συνεδρίαση 18-12-2018

Περισσότερα
14η συνεδρίαση 16-11-2018

14η συνεδρίαση 16-11-2018

Περισσότερα
13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10-10-2018

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10-10-2018

Περισσότερα
12η συνεδρίαση 8-08-2018

12η συνεδρίαση 8-08-2018

Περισσότερα
11η συνεδρίαση 10-07-2018

11η συνεδρίαση 10-07-2018

Περισσότερα
10η συνεδρίαση 9-07-2018

10η συνεδρίαση 9-07-2018

Περισσότερα
9η συνεδρίαση 22-06-2018

9η συνεδρίαση 22-06-2018

Περισσότερα
8η συνεδρίαση 30-05-2018

8η συνεδρίαση 30-05-2018

Περισσότερα
7η συνεδρίαση 25-05-2018

7η συνεδρίαση 25-05-2018

Περισσότερα
6η συνεδρίαση 25-04-2018

6η συνεδρίαση 25-04-2018

Περισσότερα
5η συνεδρίαση 29-03-2018

5η συνεδρίαση 29-03-2018

Περισσότερα
4η συνεδρίαση 14-03-2018

4η συνεδρίαση 14-03-2018

Περισσότερα
3η συνεδρίαση 21-02-2018

3η συνεδρίαση 21-02-2018

Περισσότερα
2η συνεδρίαση 13-02-2018

2η συνεδρίαση 13-02-2018

Περισσότερα
1η συνεδρίαση 29-01-2018

1η συνεδρίαση 29-01-2018

Περισσότερα
20η συνεδρίαση 28-11-2017

20η συνεδρίαση 28-11-2017

Περισσότερα
19η συνεδρίαση 7-11-2017

19η συνεδρίαση 7-11-2017

Περισσότερα
17η συνεδρίαση 28-09-2017

17η συνεδρίαση 28-09-2017

Περισσότερα
16η συνεδρίαση 15-09-2017

16η συνεδρίαση 15-09-2017

Περισσότερα
15η συνεδρίαση 1-09-2017

15η συνεδρίαση 1-09-2017

Περισσότερα
14η συνεδρίαση 31-08-2017

14η συνεδρίαση 31-08-2017

Περισσότερα
12η συνεδρίαση 11-08-2017

12η συνεδρίαση 11-08-2017

Περισσότερα
11η συνεδρίαση 31-07-2017

11η συνεδρίαση 31-07-2017

Περισσότερα
10η συνεδρίαση 12-07-2017

10η συνεδρίαση 12-07-2017

Περισσότερα
9η συνεδρίαση 7-07-2017

9η συνεδρίαση 7-07-2017

Περισσότερα
8η συνεδρίαση 14-06-2017

8η συνεδρίαση 14-06-2017

Περισσότερα
7η συνεδρίαση 12-06-2017

7η συνεδρίαση 12-06-2017

Περισσότερα
6η συνεδρίαση 29-05-2017

6η συνεδρίαση 29-05-2017

Περισσότερα
5η συνεδρίαση 17-05-2017

5η συνεδρίαση 17-05-2017

Περισσότερα
4η συνεδρίαση 27-04-2017

4η συνεδρίαση 27-04-2017

Περισσότερα
3η συνεδρίαση 28-03-2017 Β

3η συνεδρίαση 28-03-2017 Β

Περισσότερα
2η συνεδρίαση 28-03-2017 Α

2η συνεδρίαση 28-03-2017 Α

Περισσότερα
1η συνεδρίαση 27-01-2017

1η συνεδρίαση 27-01-2017

Περισσότερα
21η συνεδρίαση 21-12-2016

21η συνεδρίαση 21-12-2016

Περισσότερα
19 η συνεδρίαση 22-11-2016

19 η συνεδρίαση 22-11-2016

Περισσότερα
18η συνεδρίαση 17-11-2016

18η συνεδρίαση 17-11-2016

Περισσότερα
17 η συνεδρίαση 11-11-2016

17 η συνεδρίαση 11-11-2016

Περισσότερα
16η συνεδρίαση 21-10-2016

16η συνεδρίαση 21-10-2016

Περισσότερα
15η συνεδρίαση 11-10-2016

15η συνεδρίαση 11-10-2016

Περισσότερα
14η συνεδρίαση 4-10-2016

14η συνεδρίαση 4-10-2016

Περισσότερα
13η συνεδρίαση 12-08-2016

13η συνεδρίαση 12-08-2016

Περισσότερα
12η συνεδρίαση 28-07-2016

12η συνεδρίαση 28-07-2016

Περισσότερα
11η συνεδρίαση 21-07-2016

11η συνεδρίαση 21-07-2016

Περισσότερα
10η συνεδρίαση 9-07-2016

10η συνεδρίαση 9-07-2016

Περισσότερα
9η συνεδρίαση 7-07-2016

9η συνεδρίαση 7-07-2016

Περισσότερα
8η συνεδρίαση 28-06-2016

8η συνεδρίαση 28-06-2016

Περισσότερα
7η συνεδρίαση 31-05-2016

7η συνεδρίαση 31-05-2016

Περισσότερα
6η συνεδρίαση 25-05-2016

6η συνεδρίαση 25-05-2016

Περισσότερα
5η συνεδρίαση 16-05-2016

5η συνεδρίαση 16-05-2016

Περισσότερα
4 η συνεδρίαση 4-05-2016

4 η συνεδρίαση 4-05-2016

Περισσότερα
3η συνεδρίαση 11-04-2016

3η συνεδρίαση 11-04-2016

Περισσότερα
2η συνεδρίαση 22-03-2016

2η συνεδρίαση 22-03-2016

Περισσότερα
11η συνεδρίαση 30-11-2015

11η συνεδρίαση 30-11-2015

Περισσότερα
10η Συνεδρίαση 13/10/2015

10η Συνεδρίαση13/10/2015

Περισσότερα
8η Συνεδρίαση 29/07/2015

8η Συνεδρίαση29/07/2015

Περισσότερα
7η Συνεδρίαση 30/06/2015

7η Συνεδρίαση 30/06/2015

Περισσότερα
5η Συνεδρίαση 12/05/2015

5η Συνεδρίαση 12/05/2015

Περισσότερα
4η συνεδρίαση 08-05-2015

4η συνεδρίαση 08-05-2015

Περισσότερα
3η συνεδρίαση 20-04-2015

3η συνεδρίαση 20-04-2015

Περισσότερα
2η συνεδρίαση 27-02-2015
Περισσότερα
1η συνεδρίαση 27-01-2015
Περισσότερα
23η συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Περισσότερα
22η συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Συνεδρίαση  6-12- 2014

Περισσότερα
20η συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Συνεδρίαση 20-11- 2014

Περισσότερα
19η συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Συνεδρίαση 21-10- 2014

Περισσότερα
18η συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Συνεδρίαση 26-09- 2014

Περισσότερα
17η συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Συνεδρίαση 26-09- 2014

Περισσότερα
13η συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Συνεδρίαση 25 η  Ιουλίου  2014

Περισσότερα
12η συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Συνεδρίαση 15 η  Ιουλίου  2014

Περισσότερα
11η συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Συνεδρίαση 2 η  Ιουλίου  2014

Περισσότερα
10η συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Συνεδρίαση 19 η  Ιουνίου  2014

Περισσότερα
8η συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Συνεδρίαση 6 η  Ιουνίου  2014

Περισσότερα
7η συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Συνεδρίαση 9 η  Μαίου  2014

Περισσότερα
5η συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Συνεδρίαση 24 η Απριλίου  2014

Περισσότερα
4η συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Συνεδρίαση 10 η Απριλίου  2014

Περισσότερα
3η συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 27η Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτηη και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»

Περισσότερα
2η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 25η Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»

Περισσότερα
1η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 15η Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»

Περισσότερα
19η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 5η  Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»

Περισσότερα
18η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 29η Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»

Περισσότερα
17η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 8η Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»

Περισσότερα
16η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 12η Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»

Περισσότερα
15η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 12η Αυγούστου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»

Περισσότερα
14η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 2η Αυγούστου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»

Περισσότερα
13η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 29η Iουλίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»

Περισσότερα
12η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 19η Iουλίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»

Περισσότερα
11η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 21η Iουνίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»

Περισσότερα
10η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 6η Iουνίου του έτους 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»

Περισσότερα
9η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 3η Ioyn;ioy του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»

Περισσότερα
7η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 7η Μαϊου του έτους 2013, ημέρα Tρίτη και ώρα 11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»

Περισσότερα
8η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 23η Μαϊου του έτους 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»

Περισσότερα
6η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 15η Απριλίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»

Περισσότερα
5η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 19η Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ............

Περισσότερα
4η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 12η Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ............</p>

Περισσότερα
3η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

<p>Στο Αργοστόλι, σήμερα 25η Φεβρουαρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ............</p>

Περισσότερα
2η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 30η Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ............

Περισσότερα
1η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 18η Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ............

Περισσότερα
20η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 27η Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ............

Περισσότερα
19η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 17η Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ............

Περισσότερα
18η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 3η Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ............

Περισσότερα
17η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 1η Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ............

Περισσότερα
16η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 1η Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ............

Περισσότερα
15η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 14η Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ............

Περισσότερα
14η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 27η Αυγούστου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ............

Περισσότερα
13η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 1η Αυγούστου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ............

Περισσότερα
12η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 20η Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ............

Περισσότερα
11η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 29η Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ............

Περισσότερα
10η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 6η Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ............

Περισσότερα
9η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 11η Μαίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ............

Περισσότερα
8η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 11η Μαίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ............

Περισσότερα
7η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 24η Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ............

Περισσότερα
6η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 19η Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ............

Περισσότερα
5η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 27η Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ............

Περισσότερα
1η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

Στο Αργοστόλι, σήμερα 13η Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ..............

Περισσότερα
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα της Κας Κλαουδάτου Χρυσάνθης στα ∆ιβαράτα.

Στο Αργοστόλι, σήμερα 1η Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ..............

Περισσότερα
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς