Δήμος

Προσλήψεις/Προκηρύξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15)ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Περισσότερα
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» ΟΠΣ 5002212
Περισσότερα
Γνωστοποίηση πρόσληψης με επιλογή, ενός Ειδικού Συμβούλου
Περισσότερα
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Περισσότερα
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕ
Περισσότερα
Γνωστοποίηση πρόσληψης με επιλογή, ενός Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
Περισσότερα
Πρόσληψη Δήμου Ληξουρίου με επιλογή, ενός (1) Ειδικού Συμβούλου και ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη
Περισσότερα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Περισσότερα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014 - 2020»
Περισσότερα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014 - 2020»
Περισσότερα
Πίνακες και Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων ΙΔΟΧ Προσωπικού ΣΟΧ1/2016 Ανακοίνωσης Δήμου Κεφ/νιας
Περισσότερα
Γνωστοποίηση πρόσληψης με επιλογή, ενός Ειδικού Συμβούλου, απόφοιτου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πε ή ΤΕ) με ειδίκευση στην Οργάνωση και Διοίκηση
Περισσότερα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1.2016 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Περισσότερα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΛΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΛΩΝ

Περισσότερα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ

Περισσότερα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ

Περισσότερα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ

Περισσότερα
ΕΔΑΚΙ - ΑΕ ΟΤΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΔΑΚΙ - ΑΕ ΟΤΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Περισσότερα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Περισσότερα
ΕΔΑΚΙ - ΑΕ ΟΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΔΑΚΙ - ΑΕ ΟΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Περισσότερα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΙΣΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΙΣΟΥ

Περισσότερα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ

Περισσότερα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Περισσότερα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Περισσότερα
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ -ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Περισσότερα
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Περισσότερα
Πρόσληψη με επιλογή Ειδικών συνεργατών

Γνωστοποίηση


Περίληψη προκύρηξης σύμβασης παροχής υπηρεσιών

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς προκηρύσσει την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Αποχέτευση Πόρου Δήμου Κεφαλλονιάς», με προεκτιμώμενη αμοιβή 80.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).

Περισσότερα
Προκήρυξη Επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/10. (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος ΑΆ) Γνωστοποιεί προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλλονιάς, κατά τη συνεδρίαση του την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 5:00 μ.μ., με απόφαση που θα ληφθεί με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του θα προβεί στην επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης. Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.


Περισσότερα
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς