Προσκλήσεις συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόσκληση 14ης κατεπείγουσας συνεδρίασης

Πρόσκληση 13ης κατεπείγουσας συνεδρίασης 

Πρόσκληση 12ης συνεδρίασης στις 9 Σεπτεμβρίου 2020

Πρόσκληση 11ης συνεδρίασης στις 14 Αυγούστου 2020

Πρόσκληση 10ης συνεδρίασης στις 28 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση 9ης συνεδρίασης στις 26 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης (με τηλεδιάσκεψη) στις 10 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης (εξ' αναβολής) στις 6 Μαϊου 2020

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης στις 4 Μαΐου 2020

Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης στις 6 Απριλίου 2020

Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης στις 5 Μαρτίου 2020

Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης στις 25 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση 3η συνεδρίαση στις 18 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης στις 18 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης στις 15 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση 16ης συνεδρίασης στις 30 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση σε 15η συνεδρίαση στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι, στις 29-11-2019

Πρόσκληση σε 14η συνεδρίαση στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι στις 14-11-2019

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου στις 8-11-2019

Πρόσκληση 12ης συνεδρίασης στις 5-11-2019

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Διοικητικού  Συμβουλίου (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

Εκ νέου 10η συνεδρίαση στο γραφείο του Δημαρχείου Ιθάκης στο Βαθύ,  στις  25 Σεπτεμβρίου    2019

Έκτακτη συνεδρίαση  (10η )  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Κεφ/νίας -Ιθάκης  στις 19  Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Διοικητικού  Συμβουλίου στις 13-9-2019

 

Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς