Προσκλήσεις συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

 

Πρόσκληση 15ης  συνεδρίασης  στο Δημαρχείο Ιθάκης στο Βαθύ,  στις  5  Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση έκτακτης  συνεδρίασης (14η) στο Δημαρχείο της Ιθάκης, στο Βαθύ, στις 8 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση 14ης συνεδρίασης 3-8-2018

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση (13η) στις 20-7-2018

Πρόσκληση 12ης συνεδρίασης 16-7-2018

Πρόσκληση 11ης συνεδρίασης 12-6-2018

Πρόσκληση 10ης συνεδρίασης 24-5-2018

Εκ' νέου αναβολή 9ης συνεδρίασης για τις 15-5-2018

Αναβολή 9ης συνεδρίασης στις 8-5-2018

Πρόσκληση 9ης συνεδρίασης 2-5-2018

Πρόσκληση 8ης έκτακτης συνεδρίασης 17-4-2018

Αναβολή 7ης συνεδρίασης στις 26-3-2018

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης 22-3-2018

Πρόσκληση 6ης έκτακτης συνεδρίασης 14-3-2018

Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης 27-2-2018

Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης 26-2-2018

Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης 20-2-2018

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης 19-1-2018

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης 12-1-2018

Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς