Προσκλήσεις συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης στις 15 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση 16ης συνεδρίασης στις 30 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση σε 15η συνεδρίαση στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι, στις 29-11-2019

Πρόσκληση σε 14η συνεδρίαση στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι στις 14-11-2019

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου στις 8-11-2019

Πρόσκληση 12ης συνεδρίασης στις 5-11-2019

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Διοικητικού  Συμβουλίου (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

Εκ νέου 10η συνεδρίαση στο γραφείο του Δημαρχείου Ιθάκης στο Βαθύ,  στις  25 Σεπτεμβρίου    2019

Έκτακτη συνεδρίαση  (10η )  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Κεφ/νίας -Ιθάκης  στις 19  Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Διοικητικού  Συμβουλίου στις 13-9-2019

Νέα πρόσκληση 9ης συνεδρίαση στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι,  στις  28Αυγούστου    2019

Η προγραμματισμένη 8η  συνεδρίαση   για τις 2Αυγούστου    2019, αναβάλλεται  και θα πραγματοποιηθεί  στις 5 Αυγούστου  2019

Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι,  στις  2 Aυγουστου   2019

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι,  στις  10 Ioυλίου   2019

Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης  στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι,  στις  3 Ioυνίου   2019

Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι,  στις  24 Aπριλίου   2019

Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι,  στις  12 Aπριλίου   2019

Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι,  στις  20 Μαρτίου   2019

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι,  στις   8 Μαρτίου   2019 

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι, στις 5 Φεβρουαρίου 2019 

Πρόσκληση 21ης συνεδρίασης  στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι,  στις  31  Δεκεμβρίου   2018

Πρόσκληση 20ης συνεδρίασης  στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι,  στις  31  Δεκεμβρίου   2018

Προσκλήσεις 17ης, 18ης και 19ης συνεδρίασης στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι,  στις 14 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση 16ης συνεδρίασης  στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι,  στις  27  Noεμβρίου   2018 

Πρόσκληση 15ης  συνεδρίασης  στο Δημαρχείο Ιθάκης στο Βαθύ,  στις  5  Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση έκτακτης  συνεδρίασης (14η) στο Δημαρχείο της Ιθάκης, στο Βαθύ, στις 8 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση 14ης συνεδρίασης 3-8-2018

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση (13η) στις 20-7-2018

Πρόσκληση 12ης συνεδρίασης 16-7-2018

Πρόσκληση 11ης συνεδρίασης 12-6-2018

Πρόσκληση 10ης συνεδρίασης 24-5-2018

Εκ' νέου αναβολή 9ης συνεδρίασης για τις 15-5-2018

Αναβολή 9ης συνεδρίασης στις 8-5-2018

Πρόσκληση 9ης συνεδρίασης 2-5-2018

Πρόσκληση 8ης έκτακτης συνεδρίασης 17-4-2018

Αναβολή 7ης συνεδρίασης στις 26-3-2018

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης 22-3-2018

Πρόσκληση 6ης έκτακτης συνεδρίασης 14-3-2018

Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης 27-2-2018

Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης 26-2-2018

Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης 20-2-2018

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης 19-1-2018

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης 12-1-2018

Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς