Προσκλήσεις συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης (εξ' αναβολής) στις 6 Μαϊου 2020

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης στις 4 Μαΐου 2020

Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης στις 6 Απριλίου 2020

Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης στις 5 Μαρτίου 2020

Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης στις 25 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση 3η συνεδρίαση στις 18 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης στις 18 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης στις 15 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση 16ης συνεδρίασης στις 30 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση σε 15η συνεδρίαση στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι, στις 29-11-2019

Πρόσκληση σε 14η συνεδρίαση στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι στις 14-11-2019

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου στις 8-11-2019

Πρόσκληση 12ης συνεδρίασης στις 5-11-2019

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Διοικητικού  Συμβουλίου (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

Εκ νέου 10η συνεδρίαση στο γραφείο του Δημαρχείου Ιθάκης στο Βαθύ,  στις  25 Σεπτεμβρίου    2019

Έκτακτη συνεδρίαση  (10η )  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Κεφ/νίας -Ιθάκης  στις 19  Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Διοικητικού  Συμβουλίου στις 13-9-2019

Νέα πρόσκληση 9ης συνεδρίαση στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι,  στις  28Αυγούστου 2019

Πρόσκληση 9ης συνεδρίασης στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι,  στις  21 Αυγούστου  2019

Η προγραμματισμένη 8η  συνεδρίαση   για τις 2Αυγούστου    2019, αναβάλλεται  και θα πραγματοποιηθεί  στις 5 Αυγούστου  2019

Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι,  στις  2 Aυγουστου   2019

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι,  στις  10 Ioυλίου   2019

 

Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης  στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι,  στις  3 Ioυνίου   2019

Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι,  στις  24 Aπριλίου   2019

 Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι,  στις  12 Aπριλίου   2019 

Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι,  στις  20 Μαρτίου   2019

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι,  στις   8 Μαρτίου   2019 

  Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι, στις 5 Φεβρουαρίου 2019 

  Πρόσκληση 21ης συνεδρίασης  στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι,  στις  31  Δεκεμβρίου   2018

  Πρόσκληση 20ης συνεδρίασης  στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι,  στις  31  Δεκεμβρίου   2018

 Προσκλήσεις 17ης, 18ης και 19ης συνεδρίασης στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι,  στις 14 Δεκεμβρίου 2018

  Πρόσκληση 16ης συνεδρίασης  στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι,  στις  27  Noεμβρίου   2018 

 Πρόσκληση 15ης  συνεδρίασης  στο Δημαρχείο Ιθάκης στο Βαθύ,  στις  5  Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση έκτακτης  συνεδρίασης (14η) στο Δημαρχείο της Ιθάκης, στο Βαθύ, στις 8 Αυγούστου 2018

 

Πρόσκληση 14ης συνεδρίασης 3-8-2018

 

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση (13η) στις 20-7-2018

 

Πρόσκληση 12ης συνεδρίασης 16-7-2018

Πρόσκληση 11ης συνεδρίασης 12-6-2018

Πρόσκληση 10ης συνεδρίασης 24-5-2018

Εκ' νέου αναβολή 9ης συνεδρίασης για τις 15-5-2018

Αναβολή 9ης συνεδρίασης στις 8-5-2018

Πρόσκληση 9ης συνεδρίασης 2-5-2018

Πρόσκληση 8ης έκτακτης συνεδρίασης 17-4-2018

Αναβολή 7ης συνεδρίασης στις 26-3-2018

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης 22-3-2018

Πρόσκληση 6ης έκτακτης συνεδρίασης 14-3-2018

Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης 27-2-2018

Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης 26-2-2018

Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης 20-2-2018

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης 19-1-2018

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης 12-1-2018

Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς