Οργανισμοί-Επιχειρήσεις

Κοινωφελής Επιχείρηση πρώην Δήμου Κεφαλλονιάς-Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κεφαλλονιάς συστάθηκε στις 14 Ιουνίου του 2011 με βάση το υπ΄αριθ. ΦΕΚ 1211/Β, αποτελεί ουσιαστικά καθολικό διάδοχο των πρώην Κοινωφελών Επιχειρήσεων οι οποίες συγχωνεύθηκαν βάση του Ν. 3852/2010.

Yπάγεται στην κατηγορία των «ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) και των άρθρων 103, 107 και 109 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». Eίναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ), που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και ειδικότερα των άρθρων 252−264 και 268−270.

Διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η σύνθεση του έχει ως κάτωθι:

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΗΜΟΥ  -ΙΔΙΟΤΗΤΑ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ.  ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ .  ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ -Δ.Σ. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ .  ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ  ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ .  ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ   
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ .  ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΗΣ  ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΞΕΝΙΑ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ -Π.Σ. ΡΙΦΟΡΤΣΟ  ΦΩΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΜΠΟΝΟΣ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ -ΔΗΜΟΤΗΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΣΙΜΩΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
ΣΑΜΗΣ -ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΒΑΛΣΑΜΟΥ ΕΡΙΓΩΝΗ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΣΑΜΗΣ -ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΜΙΤΣΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 
ΣΑΜΗΣ -ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ -ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ -ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΒΟΛΤΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ -ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ -ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
     
     
ΔΗΜΑΡΧΟΙ  ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ   
  ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
  ΜΟΝΙΑΣ -ΝΕΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ   
 •  

Σκοπός λειτουργίας και αντικείμενα δραστηριότητας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεφαλλονιάς είναι η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που αφορούν τους ακόλουθους τομείς:

Α) Αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνονται, ειδικότερα

 • Η δημιουργία, οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων για την άθληση των πολιτών.
 • Η καλλιέργεια και ανάπτυξη του μαζικού λαϊκού και σχολικού αθλητισμού.
 • Η οργάνωση και ανάπτυξη κάθε είδους αθλητικής δραστηριότητας στο Δήμο Κεφαλλονιάς για την καλλιέργεια του φίλαθλου πνεύματος και της ευγενούς άμιλλας.
 • Η συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, αθλητικούς συλλόγους, άλλους Δήμους, σωματεία, και λοιπούς φορείς για την την προώθηση του Αθλητικού Ιδεώδους.
 • Η δημιουργία αντιπροσωπευτικών αθλητικών τμημάτων για την εκγύμναση των νέων όπως και τη συμμετοχή σε τουρνουά, ημερίδες και πρωταθλήματα στα Ολυμπιακά αγωνίσματα.
 • Η δημιουργία και λειτουργία Επιτροπών για την αξιοποίηση του συνολικού Αθλητικού δυναμικού του Δήμου.
 •  

  Β) Πολιτισμού και Πολιτιστικής ανάπτυξης, στα οποία περιλαμβάνονται:

  • Η ουσιαστική και ολοκληρωμένη πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου.
  • Η δημιουργία της απαραίτητης πολιτιστικής υποδομής.
  • Η διάδοση και ανάπτυξη καλλιτεχνικής παιδείας στους Τομείς της Μουσικής, του Χορού, του Κινηματογράφου, Φωτογραφίας − Βίντεο του θεάτρου, των Εικαστικών.
  • Η ανάπτυξη συνεργασίας με τους Πολιτιστικούς φορείς.
  • Η προβολή, ανάπτυξη και διάδοση των τεχνών με την διοργάνωση, παραγωγή και παρουσίαση επιμορφωτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
  • Η διοργάνωση και πραγματοποίηση πάσης φύσεως πολιτιστικών εκδηλώσεων.
  • Εφαρμογή πολιτικών για την ανάπτυξη του τοπικού πολιτισμού όπως κινηματογράφος, θέατρο, μουσική ακαδημία, ορχήστρες, μπάντες, ωδεία, μαντολινάτες, χορωδίες, σχολή εικαστικών τεχνών και χορού.
  • Η αξιοποίηση ιστορικών κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
  • Χρήση και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την πληροφόρηση, συμμετοχή και δραστηριοποίηση των πολιτών.
  • Η προαγωγή και ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.

   

  Γ) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνονται:

  • Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
  • Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικού εργαστηρίου για τα θέματα του περιβάλλοντος.
  • Η δημιουργία και λειτουργία κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πληροφόρησης.
  • Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των δημοτών, κατοίκων και επισκεπτών του δήμου για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.
  • Η υλοποίηση περιβαλλοντικών εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων.
  • Η συνεργασία με άλλους φορείς, οργανισμούς και υπηρεσίες, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, για την προστασία των φυσικών πόρων του Δήμου και την προώθηση περιβαλλοντικών δράσεων και εναρμονισμένων πολιτικών κατά της κλιματικής αλλαγής.
  • Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και άλλους φορείς για την προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

   

  Δ) Έρευνας & Τεχνολογίας με δράσεις όπως η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας, η ανάθεση ερευνών και μελετών σε ερευνητικούς και λοιπούς φορείς και εταιρείες με σκοπό τη διερεύνηση αναπτυξιακών προοπτικών με τη χρήση νέων τεχνολογιών, την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνίας προς όφελος των κατοίκων του Δήμου.

  Ε) Δημοτικής Συγκοινωνίας.

  ΣΤ) Κάθε άλλο αντικείμενο που έχει συνάφεια με το σκοπό της επιχείρησης και αποσκοπεί στην υποστήριξη και ανάπτυξη του Δημοτικού έργου και σε κάθε περίπτωση δεν έχει εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα.

  Έδρα της Επιχείρησης έχει ορισθεί το Δημοτικό Θέατρο «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» που βρίσκεται στην έδρα του Δήμου Κεφαλλονιάς, στο Αργοστόλι και την διεύθυνση Λεωφόρο Βεργωτή 16.

  Στοιχεία επικοινωνίας:

  Τηλέφωνο: 2671-0256002671-025600

  Fax: 2671-022847

  Email: argostolitheatre@yahoo.gr

  Ως έμβλημα της Κοινωφελούς Επιχείρησης έχει ορισθεί ο Αεικίνητος Κοχλίας της εξέλιξης ο οποίος έχει σημασιολογική έννοια για κάθε ένα από τους τομείς δραστηριότητας.

 

Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς