Οργανισμοί-Επιχειρήσεις

Μονάδες Συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

“ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”

Δραστηριοποιούνται στις Δημοτικές Ενότητες:

  1. Αργοστολίου
  2. Ελειού – Πρόννων
  3. Ερίσου
  4. Λειβαθούς
  5. Παλικής
  6. Πυλάρου
  7. Σάμης

Η δράση τους βρίσκεται υπό την κεντρική εποπτεία του Οργανισμού και υπάρχουν υπεύθυνοι Κοινωνικοί Λειτουργοί για τις κατά τόπους μονάδες

 

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) http://www.khfh-kefalonias.gr

Αντυπάτα Πυλάρου (τηλ. Επικοινωνίας : 2674061633)

Η μονάδα «Κ.Η.Φ.Η. Πυλάρου» λειτουργεί στα Αντυπάτα Πυλάρου σε κτίριο κατάλληλα διαμορφωμένο για τους σκοπούς του Προγράμματος, ιδιοκτησίας του πρώην Δήμου Πυλαρέων και έχει άδεια λειτουργίας για μέχρι είκοσι (20) ηλικιωμένους, δικαιούχους αυτού του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος.

Για τη λειτουργία του υπάρχει υποστήριξη από το προσωπικό της τοπικών δομών κοινωνικής υποστήριξης (ΚΑΠΗ – Μονάδας «Βοήθεια στο Σπίτι»)

Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς