Πολιτική Προστασία kedike youreurope Συνπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Ερμής Διαύγεια Καλλικράτης Σύζευξις

vodafone

Drink

Drink

Αλκοόλ και ανήλικοι

EΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Hλεκτρονική υποβολή αιτημάτων/καταγγελιών

Παρακαλούμε εξηγείστε σύντομα και με τρόπο σαφή και κατανοητό, το πρόβλημά σας. Είναι απαραίτητο να αναφέρετε στοιχεία, όπως για παράδειγμα: την ακριβή ημερομηνία και τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες ανέκυψε το πρόβλημά σας καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ζητάτε να επιλυθεί, αν έχετε ήδη απευθυνθεί στην αναφερόμενη υπηρεσία, αν λάβατε απάντηση, αν έχετε ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ή αν η υπόθεσή σας εκκρεμεί ενώπιον δικαστικής αρχής.

email address:
Homepage:
URL:
Comment:


*:
*:
:
:
*:
:
*:
:
:


*:

*:
*:
Επαλήθευση:
3 συν 2  =  Συμπληρώστε με το αποτέλεσμα της πράξης
 
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς