Χρήσιμες Ιστοσελίδες

Περιφέρεια Ιονίων Νησιών:

http:// www.pin.gov.gr/

Ελληνική Δημοκρατία - Κυβέρνηση:

http://government.gov.gr/

Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης:

http://www.ermis.gov.gr

ΕΣΠΑ 2007-2013:

http://www.espa.gr

Μπες και κάνε το καλό:

http://www.goodchannel.gr

Επημελητήριο Κεφαλλονιάς και Ιθάκης:

http://www.eeki.gr

Ιερά Μητρόπολις Κεφαλληνίας:

http://new.imk.gr
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς