Δήμος

Προσκλήσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

1η Συνεδρίαση της Εκτελεστική Επιτροπής Κεφαλλονιάς έτους 2012

Σας καλούμε στην 1η Συνεδρίαση της Εκτελεστική Επιτροπής Κεφαλλονιάς έτους 2012, σύμφωνα με το άρθρου 45 παρ. 4 του Ν. 3979/2011, την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Κεφαλλονιάς με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

29-10-2012

Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς