Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

10/2016 Απόφαση Δημάρχου για έγκριση υπερωριών υπαλληλών του Δήμου Κεφαλλονιάς για το 2016

26/02/2016
Αποφάσεις Δημάρχου >>

10/2016 Απόφαση Δημάρχου για έγκριση υπερωριών υπαλληλών του Δήμου Κεφαλλονιάς για το 2016

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς