Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

114-2016 Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Α-Δημάρχου για επιβολή δημοτικών τελών

25/02/2016
Αποφάσεις Δημάρχου >>

114-2016 Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Α-Δημάρχου για επιβολή δημοτικών τελών

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς