Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

196-2015 Απόφαση για Σχέδιο Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)

13/03/2015
Αποφάσεις Δημάρχου >>

196-2015 Απόφαση για Σχέδιο Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)

 

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς