Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

198- 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗ

13/03/2015
Αποφάσεις Δημάρχου >>

198- 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗ

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς