Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

214-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ

23/03/2015
Αποφάσεις Δημάρχου >>

214-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς