Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

636/2015 Απόφαση Δημάρχου περί παράτασης της αριθμ.586/2015 απόφασης Δημάρχου

17/07/2015
Αποφάσεις Δημάρχου >>

636/2015 Απόφαση Δημάρχου περί παράτασης της αριθμ.586/2015 απόφασης Δημάρχου

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς