Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

689-2018 Απόφαση Δημάρχου για ανάθεση σε υπάλληλο υποβολή προτάσεων για LEADER

26/10/2018
Αποφάσεις Δημάρχου >>

689-2018 Απόφαση Δημάρχου για ανάθεση σε υπάλληλο  υποβολή προτάσεων για  LEADER

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς