Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

785-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

04/09/2015
Αποφάσεις Δημάρχου >>

785-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς