Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

881-2016 Απόφαση Δημάρχου για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Α-Δήμαρχο κ. Ματιάτο

12/07/2016
Αποφάσεις Δημάρχου >>
881-2016 Απόφαση Δημάρχου για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Α-Δήμαρχο κ. ΜατιάτοΕπιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς