Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

Ανακάλεσμα τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Ρουχωτά και απαλλαγή από την άσκηση των κατά τόπον και καθ' ύλην αρμοδιοτήτων του

04/03/2011
Αποφάσεις Δημάρχου >>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 03-03-2011 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 7257 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Αριθμ. Απόφασης: 52

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Π. Βαλλιάνου 7

Τ.Κ.: 28100 Αργοστόλι

Τηλ: 26710-22933

Φαξ: 26710-28515

e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1.γ και του άρθρου 59 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης &8211; Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 • Την υπ. αριθμ. 1 με αριθμ. πρωτ. 23/3-1-2011 απόφαση Δημάρχου Κεφαλλονιάς με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων – Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων»

Και με γνώμονα:

 • ότι ο ρόλος του Αντιδημάρχου είναι επικουρικός αυτού του Δημάρχου, καθώς ο Δήμαρχος εκχωρεί αρμοδιότητες στους αντιδημάρχους
 • ότι το δύσκολο έργο της διοίκησης του Δήμου απαιτεί σύμπνοια, καλή προαίρεση και αγαστή συνεργασία μεταξύ των αντιδημάρχων και του δημάρχου στο πλαίσιο της συνέχειας της διοίκησης
 • ότι ο κ. Ρουχωτάς δυναμιτίζει την συνεκτικότητα και εμπιστοσύνη της ομάδας των αντιδημάρχων, προδίδοντας δημόσια τις κατά ιδίαν συνομιλίες τους (επικαλούμενος δήθεν συνεδρίαση εκτελεστικής επιτροπής με πρακτικογράφο ενώ επρόκειτο για άτυπη συνάντηση συνεργασίας των αντιδημάρχων)
 • ότι η δυσπιστία που προκαλείται πλέον προς το πρόσωπό του, εμποδίζει την ελεύθερη έκφραση της άποψης και βούλησης των άμεσων συνεργατών του Δημάρχου κατά τις συναντήσεις εργασίας τους, υπό το φόβο δημόσιας διαπόμπευσης τους από τον κ. Ρουχωτά,
 • ότι με τα παραπάνω δυσχεραίνεται η συνεργασία μεταξύ των αντιδημάρχων και του Δημάρχου και παρακωλύεται η υλοποίηση του έργου της δημοτικής αρχής
 • ότι ενώ η νέα δημοτική αρχή είναι επιφορτισμένη να φέρει εις πέρας ένα τεράστιο έργο μετάβασης του Δήμου με αντικειμενικές δυσχέρειες, ο κ. Ρουχωτάς απαιτεί προνομιακή μεταχείριση έναντι των συναδέλφων του αντιδημάρχων
 • ότι στις επιλογές και δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Ρουχωτά παρατηρείται μία ανακολουθία βάσει της οποίας αμφισβητείται η κατά την κοινή λογική ακολουθία τους, π.χ. εναντιώνεται στην συγχώνευση και ίδρυση δημοτικής επιχείρησης υποστηρίζοντας την ενσωμάτωση της επιχείρησης στις υπηρεσίες του Δήμου και παράλληλα θέτει υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου της επιχείρησης αυτής, προκαλώντας εύλογες απορίες πώς ζητά να υπηρετήσει έναν θεσμό στον οποίο δεν πιστεύει.
 • ότι σωρευτικά, από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής, έχει χαθεί κάθε δυνατότητα συνεννόησης και συνεργασίας με τον κ. Ρουχωτά. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ανακαλούμε τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Ρουχωτά και τον απαλλάσσουμε από την άσκηση των κατά τόπον και καθ' ύλην αρμοδιοτήτων του. Η απόφαση ισχύει από την υπογραφή της, δημοσιεύεται σε δύο τοπικές εφημερίδα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

Κοιν/ση:

 • Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου - Δυτ. Ελλάδος &8211; Ιονίου
 • κ. Βασίλειο Ρουχωτά
 • κ. Μάρκο Κοτσιλίνη, Επικεφαλή Δημοτική Παράταξη «Νέα Εποχή για την Κεφαλονιά»
 • κ. Θεόφιλο Μιχαλάτο, Επικεφαλή Δημοτικής Παράταξης «Ανεξάρτητη Αγαπημένη Κεφαλονιά»
 • κ. Νικόλαο Γκισγκίνη, Επικεφαλή Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Κεφαλονιάς» Εσωτ. Διανομή
 • Αντιδημάρχους Δήμου Κεφαλλονιάς
 • Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
 • Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κεφαλλονιάς
 • Προέδρους κ΄ Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Κεφαλλονιάς
 • Δ/νση Διοικητικού &8211; ΟικονομικούΕπιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς