Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

Αποδοχή παραίτησης μέλους Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ Μακρυωτίκων

24/05/2011
Αποφάσεις Δημάρχου >>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι, 23-05-2011 Νομός Κεφαλληνίας

Αριθμ. Πρωτ.: 19131

Δήμος Κεφαλλονιάς Αριθμ. Απόφασης.: 130

Γραφείο Δημάρχου Ταχ. Δ/νση : Π. Βαλλιάνου 7

T.Κ: 28100 Αργοστόλι

Τηλ: 26710-22933

Φαξ: 26710-28515

e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης μέλους Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ Μακρυωτίκων» Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς Έχοντας υπόψη:

  • Την από 19-05-2011 αίτηση παραίτησης του Συμβούλου Δημοτικής Κοινότητας Μακρυωτίκων της πλειοψηφίας κ. Παναγή Αντύπα του Γεωργίου που πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο μας με αριθ. πρωτ. 18038/19-05-2011.
  • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 54 και της παρ.2 του άρθρου 55 του Ν.3852/2010.
  • Την υπΆ αριθμ. 10/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αργοστολίου, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Κεφαλλονιάς που διενεργήθηκαν την 07-11-2010 για την ανάδειξη της Δημοτικής Αρχής της περιόδου από 01-01-2011 έως 31-08-2014 και στην οποία επόμενος αναπληρωματικός σύμβουλος της Τοπικής Κοινότητας Μακρυωτίκων του συνδυασμού της πλειοψηφίας είναι ο κ. Γεράσιμος Βασιλόπουλος του Γεωργίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Αποδεχόμαστε την παραίτηση του κ. Παναγή Αντύπα του Γεωργίου από το αξίωμα του συμβούλου της Τοπικής Κοινότητας Μακρυωτίκων. Την θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος σε σειρά ψήφων Τοπικός Σύμβουλος κ. Βασιλόπουλος Γεράσιμος του Γεωργίου.

Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης

Κοιν/ση :

  • Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Πελ/νήσου – Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου
  • κ. Παναγή Αντύπα του ΓεωργίουΕπιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς