Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

Απόφαση Δημάρχου 113/2017 για ορισμό Αντιδημάρχων του Δήμου Κεφαλλονιάς, με θητεία από την ισχύ της παρούσης και μέχρι 31/8/2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (2014-2019), μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες

31/03/2017
Αποφάσεις Δημάρχου >>

 Απόφαση Δημάρχου 113 για ορισμό Αντιδημάρχων του Δήμου Κεφαλλονιάς, με θητεία από την ισχύ της παρούσης και μέχρι 31/8/2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (2014-2019), μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς