Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

Απόφαση Δημάρχου 462/2017 για αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κεφαλλονιάς και Ορισμός νέου Προέδρου

06/09/2017
Αποφάσεις Δημάρχου >>

Απόφαση Δημάρχου 462/2017 για αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κεφαλλονιάς και Ορισμός νέου Προέδρου

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς