Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Εντεταλμένου Δημοτικού Σύμβουλου Άγγελου Κωνσταντάκη για την εκτέλεση αρμοδιοτήτων με δικαίωμα υπογραφής αντί του Δημάρχου στο τομέα Αθλητισμού και Πολιτισμού

25/01/2016
Αποφάσεις Δημάρχου >>

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Εντεταλμένου Δημοτικού Σύμβουλου Άγγελου Κωνσταντάκη για την εκτέλεση αρμοδιοτήτων με δικαίωμα υπογραφής αντί του Δημάρχου στο τομέα Αθλητισμού και Πολιτισμού

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς