Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Ταμία για την εξυπηρέτηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου» Δήμου Κεφαλλονιάς»

19/10/2017
Αποφάσεις Δημάρχου >>

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Ταμία για την εξυπηρέτηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου» Δήμου Κεφαλλονιάς»

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς