Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

Mετακίνηση της υπαλλήλου του Δήμου Κεφαλλονιάς κας Καλομοίρας Αλυσανδράτου

09/06/2011
Αποφάσεις Δημάρχου >>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι, 01-06-2011 Νομός Κεφαλληνίας

Αριθμ. Πρωτ.: 21700 Δήμος Κεφαλλονιάς

Αριθμ. Απόφασης:141

Γραφείο Δημάρχου Ταχ. Δ/νση: Π. Βαλλιάνου 7

T.Κ: 28100 Αργοστόλι

Τηλ: 26710-22933

Φαξ: 26710-28515

e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr

p>Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις των άρθρων 1 & 58 Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 τεύχος Α΄)
  • Την αρ. 21700/01-06-2011 εντολή μετακίνησης.
  • Τις διατάξεις του ν. 2685/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 9 Ν. 3833/15-3-2010 σχετικά με την κάλυψη δαπανών των μετακινούμενων υπαλλήλων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Εγκρίνουμε την μετακίνηση της υπαλλήλου του Δήμου Κεφαλλονιάς κας Καλομοίρας Αλυσανδράτου, προκειμένου να μεταβεί στην Πάτρα Ν. Αχαΐας την 5/6/2011 Ακτοπλοϊκός & επιστροφή από την Πάτρα την 6/6/2011 προκειμένου να παραστεί ως μάρτυρας σε δίκη ,ύστερα από συμμετοχή μου σε επιτροπή της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου υπό την ιδιότητά μου ως τεχνικού. Στην αναφερόμενο υπάλληλο θα χορηγηθούν οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 2685/1999 & άρθρο 9 Ν. 3833/15-3-2011) δαπάνες μετακίνησης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

Κοιν/ση:

  • Δ/νση Δ/κών Οικ/κών υπηρεσιών
  • Οικονομική υπηρεσία
  • Γρ. προσωπικού α/φ υπαλλήλου
  • Αναφερόμενη υπάλληλο

  

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς