Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής και Προέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

06/03/2017
Αποφάσεις Δημάρχου >>

 Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής και Προέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς