Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς 26.2.2011

22/02/2011
Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου >>

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς:

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 26 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Σάββατο & ώρα 12.00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 • Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Κεφαλλονιάς. Εισηγητής: Α/Δήμαρχος Σάββας Σαββαόγλου
 • Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Εισηγητής: Α/Δήμαρχος Σάββας Σαββαόγλου
 • Κατάργηση πέντε Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Εισηγητής: Α/Δήμαρχος Σάββας Σαββαόγλου
 • Κατάργηση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου Κοινωνική Επιχείρηση Δήμου Λειβαθούς. Εισηγητής: Α/Δήμαρχος Σάββας Σαββαόγλου
 • Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων & Σύσταση νέας Κοινωφελούς επιχείρησης. Εισηγητής: Α/Δήμαρχος Σάββας Σαββαόγλου
 • Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς. Εισηγητής: Α/Δήμαρχος Σάββας Σαββαόγλου
 • Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ και σύσταση της ΔΕΥΑ Δήμου Κεφαλλονιάς. Εισηγητής: Δ.Σ Θεόφιλος Μιχαλάτος
 • Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΚ (Δήμου Κεφαλλονιάς). Εισηγητής: Δ.Σ Θεόφιλος Μιχαλάτος
 • Μεταφορά τομέα αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων από τη Διαδημοτική Επιχείρηση στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου. Εισηγητής: Δ.Σ Άγγελος Γαλάτης
 • Διατήρηση Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού Δημοτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Λειβαθούς (Λειβαθώ FM 105,9). Εισηγητής: Α/Δήμαρχος Ευάγγελος Κεκάτος
 • Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού Δημοτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Λειβαθούς (Λειβαθώ FM 105,9).

Εισηγητής: Α/Δήμαρχος Ευάγγελος Κεκάτος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣΕπιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς