Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς για 9η Συνεδρίαση

03/04/2015
Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου >>

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς για 9η Συνεδρίαση

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς