Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεφαλλονιάς (1η Τακτική συνεδρίαση)

04/07/2011
Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου >>

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ) ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Αργοστόλι, 4 Ιουλίου 2011

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεφαλλονιάς (1η Τακτική συνεδρίαση) Παρακαλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεφαλλονιάς που θα διεξαχθεί την 7η του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης με διακριτικό τίτλο Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ, όπως ορίστηκε με την υπ. αριθμ.131 Α/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Νομιμοποίηση και εξουσιοδότηση εκπροσώπου της Κοινωφελούς προς τράπεζες –ΙΚΑ –ΔΟΥ- δικαστικές αρχές και λοιποί Δημόσιοι φορείς, Νομικά και Φυσικά πρόσωπα.
 • Ορισμός αρμοδίου υπαλλήλου για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Απόφαση για δημιουργία μητρώου με τα στοιχεία επικοινωνίας των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Ορισμός έδρας διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών της Επιχείρησης.
 • Εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο για την έναρξη τραπεζικού λογαριασμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεφαλλονιάς και ορισμός ανώτατου ποσού ανάληψης ημερησίως και κατάργηση Τραπεζικών Λογαριασμών των συγχωνευόμενων Κοινωφελών.
 • Μεταφορά προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κοινωφελών Επιχειρήσεων των συνενούμενων δήμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 περ. 25 του Ν. 3852/2010, στη Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κεφαλλονιάς, βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010.
 • Μεταφορά προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και παραλαβή συμβάσεων έργου των κοινωφελών Επιχειρήσεων των συνενούμενων δήμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 περ. 25 του Ν. 3852/2010, στη Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κεφαλλονιάς, βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010.
 • Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεφαλλονιάς.
 • Ορισμός οικονομικού διαχειριστή και ταμία της Κοινωφελούς Επιχείρησης διενέργειας εισπράξεων, πληρωμών της Επιχείρησης.
 • Εξουσιοδότηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε αγορά των βιβλίων –σφραγίδες κλπ που υποχρεούται να τηρεί η Κοινωφελής Επιχείρηση.
 • Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κεφαλλονιάς».

Ο Πρόεδρος της Επιχείρησης Άγγελος Κωνσταντάκης

Κοινοποίηση:

Πίνακας Αποδεκτών

Πρόεδρος: Άγγελος Κωνσταντάκης

Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κατσιβέλης

Τακτικά Μέλη:

 • Ευάγγελος Θεοφιλάτος
 • Bίκτωρ Ρουχωτάς
 • Μαρία-Αικατερίνη Κουνάδη
 • Γεώργιος Αποστολάτος
 • Κλημεντίνη Μποζά
 • Μαγδαληνή Γεωργάτου
 • Πολυξένη Γρηγοράτου
 • Δημήτηρης Προβολισιάνος
 • Θεόδωρος Λεγάτος

Αναπληρωματικά Μέλη:

 • Ελπίδα Κατσαίτη
 • Γεράσιμος Βαγιωνίτης
 • Δημήτριος Φιοραβάντες
 • Σπυρίδων Παπαδάτος
 • Αντώνιος Αυγουστάτος
 • Γεώργιος Παυλάτος
 • Ευαγγελία Δασκάλου
 • Βαρβάρα Πετράτου
 • Αλεξάνδρα Γασπαρινάτου
 • Γεράσιμος Ραζής-Γαλιατσάτος
 • Σωτήριος Ματιάτος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 • Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Γραφείο Δημάρχου
 • Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΔήμουΕπιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς