Ανακοινώσεις

Σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κεφαλλονιάς για την υλοποίηση του έργου «Networking for Reciprocal Safe Cross Border Water Supply towards a Worth Living environment»

07/05/2019
Ανακοινώσεις >>

Σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κεφαλλονιάς για την υλοποίηση του έργου «Networking for Reciprocal Safe Cross Border Water Supply towards a Worth Living environment»

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς