Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

Τροποποίηση πράξης ορισμού μελών Ομάδας Διοίκησης έργου (Ο.Δ.Ε.)

01/09/2011
Αποφάσεις Δημάρχου >>

Τροποποίηση πράξης ορισμού μελών Ομάδας Διοίκησης έργου (Ο.Δ.Ε.) 

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς