ESPA

Δήμος

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Η Δημοτική  Επιτροπή Διαβούλευσης που προβλέπεται από άρθρο 76 Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) είναι ένα σημαντικό θεσμοθετημένο  όργανο όπου μπορεί να  σφυρηλατείται μια ενότητα στους στόχους και στη λύση των προβλημάτων ενός Δήμου. Δίνει ένα βήμα στους  κοινωνικούς  εταίρους, στους  φορείς  αλλά και στους απλούς δημότες,   για να μπορoύν από κοινού με τη Δημοτική Αρχή  να καταγράφουν και να δρομολογούν   λύσεις  στα μικρά και μεγάλα ζητήματα που  απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες.

Συγκροτείται σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών.

Πρόκειται για όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες και αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως :

 1. Των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
 2. Των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
 3. Των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
 4. Των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
 5. Των ενώσεων και συλλόγων γονέων
 6. Των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
 7. Των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
 8. Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
 9. των τοπικών συμβουλίων νέων
 10. Δημότες

 
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου που είναι ο δήμαρχος ή ο οριζόμενος από αυτόν αντιδήμαρχος, μπορεί να είναι από εικοσιπέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη.
 
Το Δημοτικό μας Συμβούλιο με απόφασή του όρισε τον αριθμό των μελών της Επιτροπής σε 50.
Η πρόσκληση για τη συγκρότηση της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, δημοσιοποιήθηκε και αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του δήμου.
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:

 1. Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
 2. Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
 3. Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
 4. Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κοινοτικού Δημοτικού Κώδικα.

   
Προαιρετικά, συνιστάται η ψήφιση από το δημοτικό συμβούλιο σχετικού κανονισμού διαβούλευσης, με τον οποίο ρυθμίζονται όλα τα θέματα σχετικά με τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σ’ αυτή, τις διαδικασίες διαβούλευσης και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου.

Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς