Δήμος

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

24η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4-08-2020

03/08/2020
Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής >>

24η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4-08-2020

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς