ESPA

Νέα - Δελτία Τύπου

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΣ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

02/12/2020
Νέα - Δελτία Τύπου >>

 

                                                                                                                  01/12/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΣ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

 

Οι νέοι γονείς που έχασαν την τρίμηνη προθεσμία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης, δηλαδή όσοι δημιούργησαν αίτηση μέχρι τις 26-11-2020, αλλά δεν την υπέβαλαν οριστικά και έληξε πριν την εν λόγω ημερομηνία η τρίμηνη προθεσμία υποβολής της, καθώς και όσοι από τους υποψήφιους δικαιούχους υπέβαλαν αίτηση και τους ζητήθηκε μέσω της εφαρμογής η προσκόμιση ως τις 26-11-2020 σε Κέντρο Κοινότητας συμπληρωματικών δικαιολογητικών, προκειμένου να διεξαχθεί ο έλεγχος και να οριστικοποιηθεί η υποβολή αίτησης και έχασαν την προθεσμία, θα πρέπει να προβούν στην υποβολή της έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 προκειμένου να τους χορηγηθεί το επίδομα.

Η υποβολή των αιτήσεων για το επίδομα γέννησης γίνεται στο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Αργοστολίου (Σουηδίας 11, Αργοστόλι), από Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00 – 14:00, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Παρακαλούνται οι μητέρες να απευθυνθούν στο τηλ. 26710 22395 ή στο email: kentrokoinotitaskef@gmail.com.

Υπενθυμίζεται ότι προϋπόθεση για την χορήγηση του επιδόματος είναι το παιδί να έχει γεννηθεί από 1-1-2020, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000,00 ευρώ και η μητέρα του παιδιού ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του να μένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχει την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη ή του ομογενούς αλλοδαπού ή του Ευρωπαίου πολίτη ή του πολίτη κράτους του ΕΟΧ ή πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει στην Ελλάδα συνεχώς από το 2012 και εντεύθεν.

Παρατίθενται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

·         Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.

·         Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (Εκκαθαριστικό) φορολογικού έτους 2019.

·         Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

·         Πρόσφατη βεβαίωση ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Οι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πράξης συμφώνου συμβίωσης στην αντίστοιχη περίπτωση.

·         Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) (για ομογενείς αλλοδαπούς).

·         Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής (για δικαιούχους που είναι πολίτες κράτους - μέλους της Ε.Ε.).

·         Άδεια διαμονής (για δικαιούχους που είναι πολίτες τρίτου κράτους).

·         Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού με δικαιούχο ή συνδικαιούχο την/τον αιτούσα/αιτούντα. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

·         Δικαστική απόφαση ή διαταγή ανάθεσης επιμέλειας τέκνου (σε περίπτωση που η επιμέλεια του τέκνου έχει ρυθμιστεί δικαστικά).

·         Δικαστική απόφαση ή διαταγή ανάθεσης επιτροπείας (σε περίπτωση που η επιτροπεία του παιδιού έχει ανατεθεί σε φυσικό πρόσωπο).

·         Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου (σε περίπτωση αναγνώρισης τέκνου).

·         Ληξιαρχική πράξη θανάτου της μητέρας (σε περίπτωση που η μητέρα έχει αποβιώσει).

 

Τα προς υποβολή δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή ή που σε κάθε περίπτωση δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να είναι νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα, όπου δε απαιτείται να φέρουν την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (Apostile).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς