ESPA

Νέα - Δελτία Τύπου

Xαιρετισμός του Δημάρχου Θεόφιλου Μιχαλάτου στην εκδήλωση υπογραφής της σύμβασης για την κατασκευή του έργου: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΥ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

20/05/2022
Νέα - Δελτία Τύπου >>

 

Αργοστόλι, 19-05-2022

Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι στη σημερινή εκδήλωση  η οποία σηματοδοτεί την έναρξη του έργου «Έργα Περιβαλλοντικής αναβάθμισης και επέκτασης ΧΥΤΥ Κεφαλονιάς».

Η Κεφαλονιά εδώ και περίπου 40 χρόνια χάρη στις πρωτοβουλίες και στις ενέργειες χαρισματικών ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης του νησιού, κατάφερε να γίνει γνωστή ως το ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΟ ΝΗΣΙ.

Φιλοδοξούμε ότι αυτόν τον χαρακτηρισμό θα τον κρατήσουμε και για τα επόμενα χρόνια.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διαχείριση αποβλήτων και η μετάβαση στην κυκλική οικονομία αποσκοπεί στην σταδιακή κατάργηση της υγειονομικής ταφής και, κατ’ επέκταση, στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Στα πλαίσια της μετάβασης στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας,  αμέσως μόλις αναλάβαμε καθήκοντα ως Δημοτική Αρχή προχωρήσαμε στη σύνταξη σχετικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης, συμπληρώσαμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις σχετικές αδειοδοτήσεις και υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στην πρόσκληση του  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ για το έργο

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΥ-ΟΕΔΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ»

Το έργο εντάχθηκε στο σχετικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 7,2 ευρώ.

Αυτή η ένταξη αποτέλεσε μια σπουδαία και επίπονη προσπάθεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του περιβόητου άρθρου 93 του ΝΟΜΟΥ 4685/2020 η αρμοδιότητα δημοπράτησης του έργου μεταβιβάστηκε στον νέο Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων.

Ο Δήμος μας έχει εκφράσεις τις αντιρρήσεις του, θεωρώντας ότι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, είναι ξεκάθαρα αρμοδιότητα του Α’ βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

Παρά τις συγκεκριμένες εξελίξεις παραμένοντας πιστοί στην ανάγκη χάραξης κυκλικής στρατηγικής στο πεδίο της διαχείρισης απορριμμάτων, προχωρήσαμε έγκαιρα στην εκπόνηση του νέου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων  το οποίο υποβάλλαμε για γνωμοδότηση στον ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων.

Το Τοπικό Σχέδιο του Δήμου μας είναι σύμφωνο με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κατευθύνσεις, παρουσιάζει αναλυτικά την υφιστάμενη κατάσταση στη διαχείριση των απορριμμάτων για το σύνολο του νησιού και κάνει  αναλυτικές προτάσεις για την ενίσχυση της διαλογής στην πηγή και της ανακύκλωσης.

Επιθυμία μας είναι οι εν λόγω δράσεις να ληφθούν υπόψη κατά την επικείμενη αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων της Π.Ι.Ν. ώστε να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση τους.

Κατά την άποψη μας, το προτεινόμενο έργο θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το έτος 2030 ωστόσο από μόνο του δεν είναι αρκετό και θα πρέπει να συνδυαστεί με τις προτεινόμενες δράσεις ενίσχυσης της διαλογής στην πηγή και της ανακύκλωσης, όπως παρουσιάζονται λεπτομερώς στο Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου μας.

Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι έχουμε υποβάλλει  πρόταση 2,5 εκατομμυρίων στο ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  και παράλληλα σε συνεργασία με τη ΜΟΔ ολοκληρώνουμε τη μελέτη για τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ στην περιοχή της ΚΡΑΝΙΑΣ.

Σε πρόσφατη ανακοίνωση της κας Περιφερειάρχη ενημερωθήκαμε - με μεγάλη χαρά - ότι σχεδιάζεται η υλοποίηση ενός αυτοματοποιημένου Κέντρου Διαλογής Ανακύκλωσης (ΚΔΑΥ) εντός του χώρου του ΧΥΤΑ, με στόχο την ενίσχυση της ανακύκλωσης των συσκευασιών.

Σε αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα για τον τόπο μας, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη υπάρχει στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης του Δήμου μας που έχει εκπονηθεί εδώ και ένα χρόνο, γεγονός που αποδεικνύει την αναγνώριση της αναγκαιότητας υλοποίησης του από την πλευρά μας.

Πιστεύουμε, σύμφωνα με τις συνολικές παραγόμενες ποσότητες ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων στο σύνολο των Δήμων της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, η δυναμικότητα του εν λόγω Κέντρου Ανακύκλωσης δεν δικαιολογείται να ξεπερνά τους 17.000 τόνους ετησίως.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μονάδες ανακύκλωσης με δυναμικότητα έως 17.000 τόνους ετησίως αποτελούν αρμοδιότητα των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι σε καμία περίπτωση δεν είμαστε αντίθετοι στην δημιουργία της συγκεκριμένης μονάδας ωστόσο θεωρούμε όμως ότι η αρμοδιότητα λειτουργίας της εγκατάστασης θα πρέπει να είναι στον πρωτοβάθμιο ΟΤΑ.

Επίσης, θα θέλαμε να ληφθεί υπόψη και η άποψη μας ότι η χωροθέτηση της συγκεκριμένης μονάδας πιθανόν να πρέπει να γίνει πλησιέστερα στην πόλη του Αργοστολίου - και όχι σε μια απομακρυσμένη περιοχή όπως η Παλοστη – ώστε να εξασφαλίζεται όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος συλλογής μεταφοράς των υλικών προς την μονάδα αλλά και των ανακτημένων υλικών  προς τον τελικό αποδέκτη.

Η περιοχή της Παλοστής βρίσκεται αρκετά μακριά από τις περιοχές του νησιού με τον μεγαλύτερο πληθυσμό αλλά και αρκετά μακριά από τα δύο κύρια λιμάνια όπου γίνεται η διασύνδεση με την ηπειρωτική χώρα.

Προσκαλούμε την κα Περιφερειάρχη και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε έναν ειλικρινή διάλογο για το συγκεκριμένο ζήτημα ώστε να ληφθούν υπόψη όλες οι απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων και να εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον τόπο μας.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ οι ανάδοχοι της «Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Επέκτασης ΧΥΤΥ» να παραδώσουν άμεσα το έργο προκειμένου το νησί και οι κάτοικοι να επωφεληθούν το συντομότερο από την αναβάθμιση του ΧΥΤΥ.

 

Σας ευχαριστώ

 

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς