Δήμος

Ο Δήμος

Θουκυδίδης:

…«κείται ή Κεφαλληνία κατά Ακαρνανίαν καΐ Λευκάδα τετράπολίς ούσα, Παλής, Κράνιοι, Σαμαίοι, Προνναίοι».

Σύμφωνα με το μύθο, ο βασιλιάς Κέφαλος (από το όνομα του οποίου προέρχεται η ονομασία του νησιού), είχε νυμφευτεί την κόρη του Βασιλιά Θησέα, Προκρίς. Είχε τέσσερις γιους: τον Κράνιο, τον Παλέα, τον Πρόνησο και το Σάμο.

Σύμφωνα με τις ιστορικές αναφορές του Θουκυδίδη, τα ονόματα των υιών του Κεφάλου συνδέθηκαν με τις ονομασίες των τεσσάρων πόλεων – κρατών: ΚΡΑΝΗ, ΠΑΛΗ, ΠΡΟΝΝΟΙ, ΣΑΜΗ.

Από τις όψεις των νομισμάτων της τετράπολις, η νέα δημοτική αρχή του Δήμου Κεφαλλονιάς εμπνεύστηκε το νέο διακριτικό σήμα του Δήμου Κεφαλλονιάς, συμβολίζοντας το βάθος της ιστορίας της κοινωνίας του νησιού, τις ισχυρές δημοκρατικές της καταβολές, τη σύνδεσή της με τον πλούτο της γης και της θάλασσας, την πολυσυλλεκτικότητά της και την εμπορική/οικονομική της παράδοση.

Εκ της ενώσεως συγκροτήθηκε και ο νέος Δήμος Κεφαλλονιάς, αποτελώντας μια νέα αυτοδιοικητική ενότητα:

  • Δήμος Αργοστολίου
  • Δήμος Ελειού-Πρόννων
  • Δήμος Ερίσου
  • Δήμος Λειβαθούς
  • Δήμος Παλικής
  • Δήμος Πυλαρέων
  • Δήμος Σάμης
  • Κοινότητα Ομαλών
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς