ESPA

Δήμος

Ο Δήμος

 

Ο Δήμος Αργοστολίου συστάθηκε την 1η Σεπτεμβρίου του 2019, από τη διάσπαση του Δήμου Κεφαλονιάς με έδρα το Αργοστόλι, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες Αργοστολίου, Ελειού-Πρόννων, Λειβαθούς και Ομαλών.

Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς