ESPA

 Υπηρεσίες

Διεύθυνση Καθαριότητας Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Εργατοτεχνικών Συνεργείων

         Η Διεύθυνση Καθαριότητας, Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Εργατοτεχνικών Συνεργείων είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και για τη συντήρηση και φροντίδα των χώρων πρασίνου. Επίσης, είναι αρμόδια για τη διαχείριση και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, καθώς και για την διαχείριση του εργατοτεχνικού δυναμικού για τη συγκρότηση εργατοτεχνικών συνεργείων και τη διάθεσή τους για τις επιμέρους εργασίες Καθαριότητας, Πρασίνου, συντήρησης κτιρίων και εγκαταστάσεων, και λοιπών εργατοτεχνικών εργασιών. Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Τμήματα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σε επιμέρους δημοτικές ενότητες. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν περιγράφεται στον παρόντα ΟΕΥ και έχει σχέση με τη λειτουργία και τα αντικείμενα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

 

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι οι εξής:

 

(α)          Αρμοδιότητες Τμήματος Καθαριότητας και Πρασίνου

(Αρμοδιότητες καθαριότητας)

1) Διαμορφώνει, σχεδιάζει, προγραμματίζει και εκτε-λεί τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα για την κα-θαριότητα των οδών και των λοιπών κοινόχρηστων και υπαίθριων χώρων, των κτιρίων και των εγκαταστάσεων του Δήμου (πλατείες, πεζοδρόμια, παιδικές χαρές κοι-μητήρια, κοινόχρηστοι χώροι, κτίρια υπηρεσιών, κτίρια αποθηκών, αρχείων κλπ.).

2) Συγκροτεί, σε συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Ειδικών Τεχνικών Συνεργείων, ειδικά συνεργεία για την περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, για τον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων από παρά-νομες αφίσες, πανό κ.λπ., καθώς και για τον καθαρισμό εγκαταλελειμμένων οικείων και γενικά, χώρων στους οποίους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, απαιτείται η      μέριμνα του Δήμου για τον καθαρισμό τους.

3) Μεριμνά για την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

4)            Μεριμνά για την μεταφορά των συλλεγέντων κατά τις εργασίες του Τμήματος απορριμμάτων και των ανα-κυκλώσιμων υλικών στους χώρους αποκομιδής και ανα-κύκλωσης.

5)            Ελέγχει και μεριμνά, με βάση την ισχύουσα νομο-θεσία για την τήρηση, των διατάξεων και των κανόνων καθαριότητας στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου καθώς και για την εφαρμογή των διατάξεων που αφο-ρούν εγκαταλελειμμένα οχήματα.

6)            Προσδιορίζει τα κατάλληλα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση δοχείων συγκέντρωσης απορριμμάτων και ανακυκλούμενων υλικών καθώς και για το πλύσιμο, την επισκευή, την αντικατάσταση και την διατήρησή τους σε καλή κατάσταση.

7)            Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας των κοινοχρή-στων χώρων του Δήμου.

8)            Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουρ-γιών (οχήματα, τεχνικά μέσα , κάδοι, απορριμματοδοχεία κ.λπ.).

9)            Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών της καθαριότητας και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.

10)         Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστή-ματος συλλογής και μεταφοράς και μεριμνά για την έκδο-ση της προβλεπόμενης άδειας συλλογής και μεταφοράς.

11)         Μεριμνά και επιβλέπει την τήρηση και εφαρμογή κανόνων και μέτρων ασφαλείας από το προσωπικό της Καθαριότητας και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφα-λείας και υγιεινής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και σύμφωνα με τις συμβουλές υποδείξεις του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού ασφαλείας.

12)         Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουρ-γία των Αποκεντρωμένων Τμημάτων Καθαριότητας σε δημοτικές ενότητες του Δήμου.

13)         Μεριμνά για κάθε υπηρεσία καθαριότητας που δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία, την ευθύνη και την αρ-μοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεφαλλονιάς καθώς και για κάθε άλλη εργασία που προ-βλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και σχετίζεται με τις αρμοδιότητες Καθαριότητας και Πρασίνου.

 

(Αρμοδιότητες συντήρησης πρασίνου)

14)         Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμ-ματα και συγκροτεί τα συνεργεία για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.

15)         Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται σχετικά με τη βελτίωση των συστημάτων και των μέσων που είναι κα-τάλληλα για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.

16)         Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγρα-φές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνι-κών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτε-λεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου (τεχνικά μέσα, εργαλεία, λιπάσματα, φάρμακα κ.λπ.).

17)         Μεριμνά για την αποδοτική λειτουργία του Φυτω-ρίου του Δήμου και των χώρων αποθήκευσης εργαλείων, λιπασμάτων και λοιπών υλικών.

18)         Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.

19)         Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης των χώρων πρα-σίνου (φυτεύσεις, λίπανση, πότισμα, κλάδεμα κ.λπ.).

20)         Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται στο Τμήμα Συντή-ρησης Εγκαταστάσεων και Ειδικών Τεχνικών Συνεργείων για την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των δια-φόρων συνεργείων εκτέλεσης καθημερινών εργασιών συντήρησης πρασίνου.

21)         Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προ-γραμμάτων συντήρησης πρασίνου και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.

22)         Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρησιμο-ποιούν τα συνεργεία του Τμήματος.

 23)        Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοι-χεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων πρασίνου του Τμήματος.

24)         Μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακό-σμηση των χώρων των κοιμητηρίων καθώς και για τη συντήρηση / κατασκευή των τάφων και των λοιπών τε-χνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων.

 

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Συντήρησης Εγκαταστά-σεων και Εργατοτεχνικών Συνεργείων.

1)            Διαχειρίζεται το εργατοτεχνικό προσωπικό και συ-γκροτεί κατάλληλα συνεργεία για την υλοποίηση προ-γραμμάτων συντήρησης πρασίνου, για τις κάθε είδους εργατοτεχνικές εργασίες, συντήρησης και αποκατά-στασης βλαβών των κτιρίων, υποδομών και δικτύων του Δήμου (κτιρίων υπηρεσιών, αποθηκών, αρχείων, μηχανοστασίων, δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, υδραυ-λικών, δημοτικού οδικού δικτύου κ.λπ.) και για όλες τις εργατοτεχνικές εργασίες αρμοδιότητας των υπηρεσιών του Δήμου, πλην των εργασιών που εκτελούνται με το προσωπικό Καθαριότητας.

2)            Μεριμνά και επιβλέπει την τήρηση και εφαρμογή κανόνων και μέτρων ασφαλείας από το προσωπικό του Τμήματος και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και σύμφωνα με τις συμβουλές υποδείξεις του Ιατρού Ερ-γασίας και του Τεχνικού ασφαλείας.

3)            Μεριμνά, σε συνεργασία με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευ-σης για την κατάρτιση του συνόλου του προσωπικού της Διεύθυνσης.

4)            Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρησιμο-ποιούν τα συνεργεία του Τμήματος.

5)            Συνδράμει όπου απαιτείται με κατάλληλα ειδικά συνεργεία το Τμήμα καθαριότητας σε εργασίες όπως η        περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, τον καθαρισμό από παράνομες αφίσες, πανό και διαφημίσεις, τον καθα-ρισμό εγκαταλελειμμένων οικιών κ.λπ.

6)            Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση του συνόλου των Εργασιών που εκτε-λούνται με το προσωπικό του Τμήματος.

7)            Προγραμματίζει εγκαίρως σχετικά με τις ανάγκες του Τμήματος σε οχήματα, μηχανήματα και εξοπλισμό και συνεργάζεται με το Τμήμα Διαχείρισης και Συντή-ρησης Οχημάτων και Εξοπλισμού για τη διάθεσή τους.

8)            Συντάσσει τις τεχνικές εκθέσεις για την προμήθεια των απαιτουμένων υλικών ή την ανάθεση υπηρεσιών όπου απαιτείται.

9)            Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων και εισηγείται προγράμματα για την κάλυψη αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.

10)         Προγραμματίζει τις ανάγκες των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών και συνεργάζεται με το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που διαθέτει ο Δήμος.

11)         Διαθέτει το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσω-πικό στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας όταν απαιτείται για την αντιμετώπιση κάθε είδους έκτακτης ανάγκης.

 12)        Συνδράμει και συνεργάζεται σε κάθε άλλη εργασία αρμοδιότητας των υπηρεσιών του Δήμου που προβλέ-πεται από την ισχύουσα νομοθεσία και απαιτεί εργατο-τεχνικό προσωπικό.

13)         Παρέχει Γραμματειακή υποστήριξη στο σύνολο των τμημάτων της Διεύθυνσης.

 

(γ) Αρμοδιότητες Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρη-σης Οχημάτων και Εξοπλισμού

1)            Διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου μεριμνώντας για τη στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.

2)            Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχη-μάτων του Δήμου, την κατανάλωση καυσίμων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.

3)            Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχημάτων και μερι-μνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσμάτων ατυχημάτων.

4)            Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτι-κής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.

5)            Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλα-βών και την επισκευή των οχημάτων και κινητών μηχα-νημάτων του Δήμου.

6)            Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοι-πών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.

7)            Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του Δήμου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες απο-δοτικότητας.

8)            Εκτελεί τους προγραμματισμένους τεχνικούς ελέγ-χους στα οχήματα και μεριμνά για την έγκαιρη πιστοποί-ησή τους από ΚΤΕΟ.

9)            Τηρεί λεπτομερές αρχείο νομιμοποιητικών εγγρά-φων και τεχνικών χαρακτηριστικών όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

10)         Προβαίνει σε διαδικασίες για την έκδοση νέων αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας.

11)         Μεριμνά για τη διενέργεια πιστοποιήσεων των μη-χανημάτων όπου απαιτείται από τη νομοθεσία.

12)         Μεριμνά για την λειτουργία των συστημάτων GPS και τηρεί απολογιστικά στοιχεία για το σύνολο των οχη-μάτων και μηχανημάτων.

13)         Συντάσσει τις τεχνικές εκθέσεις για την προμήθεια των απαιτουμένων αναλώσιμων υλικών, την προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού ή την ανάθεση υπηρεσιών όπου απαιτείται.

14)         Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού του Δήμου.

15)         Μεριμνά για τη δημιουργία και τη λειτουργία απο-θήκης αναλώσιμων υλικών, μηχανημάτων και εργατοτε-χνικού εξοπλισμού και για την πλήρη καταγραφή και την προστασία του υλικού σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

16)         Μεριμνά για τη νόμιμη κυκλοφορία και ασφάλιση όλων των οχημάτων σε συνεργασία με τις άλλες αρμό-διες υπηρεσίες του Δήμου.

17)         Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα ΟΕΥ και έχει σχέση με τη λειτουργία και τα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος.

18)         Μεριμνά και επιβλέπει την τήρηση και εφαρμογή κανόνων και μέτρων ασφαλείας από το προσωπικό του Τμήματος και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και σύμφωνα με τις συμβουλές υποδείξεις του Ιατρού Ερ-γασίας και του Τεχνικού ασφαλείας.

 

Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς