Δήμος

Προσκλήσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

11η Συνεδρίαση 13-08-2019

11η Συνεδρίαση 13-08-2019

Περισσότερα
10η συνεδρίαση 9-07-2019

10η συνεδρίαση 9-07-2019

Περισσότερα
9η συνεδρίαση 19-06-2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

9η συνεδρίαση 19-06-2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Περισσότερα
9η συνεδρίαση 19-06-2019

9η συνεδρίαση 19-06-2019

Περισσότερα
8η συνεδρίαση 29-05-2019

8η συνεδρίαση 29-05-2019

Περισσότερα
7η συνεδρίαση 23-04-2019

7η συνεδρίαση 23-04-2019

Περισσότερα
6η συνεδριαση 4-04-2019

6η συνεδριαση 4-04-2019

Περισσότερα
4η συνεδριαση 12-03-2019

4η συνεδριαση 12-03-2019

Περισσότερα
4η συνεδρίαση 15-03-2019

4η συνεδρίαση 15-03-2019

Περισσότερα
3η συνεδρίαση 19-02-2019

3η συνεδρίαση 19-02-2019

Περισσότερα
2η συνεδρίαση 31-01-2019

2η συνεδρίαση 31-01-2019

Περισσότερα
1η συνεδρίαση 22-01-2019

1η συνεδρίαση 22-01-2019

Περισσότερα
15η συνεδριαση 18-12-2018

15η συνεδριαση 18-12-2018

Περισσότερα
13η συνεδρίαση 10-10-2018

13η συνεδρίαση 10-10-2018

Περισσότερα
12η συνεδρίαση 8-08-2018

12η συνεδρίαση 8-08-2018

Περισσότερα
10η συνεδρίαση 9-07-2018

10η συνεδρίαση 9-07-2018

Περισσότερα
9η συνεδρίαση 22-06-2018

9η συνεδρίαση 22-06-2018

Περισσότερα
7η (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ )συνεδρίαση 25-05-2018

7η (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ )συνεδρίαση 25-05-2018

Περισσότερα
7η συνεδρίαση 30-05-2018

7η συνεδρίαση 30-05-2018

Περισσότερα
6η συνεδρίαση 25-04-2018

6η συνεδρίαση 25-04-2018

Περισσότερα
5η συνεδρίαση 29-03-2018

5η συνεδρίαση 29-03-2018

Περισσότερα
4η συνεδρίαση 14-03-2018

4η συνεδρίαση 14-03-2018

Περισσότερα
3η συνεδρίαση 21-02-2018

3η συνεδρίαση 21-02-2018

Περισσότερα
2η συνεδρίαση 13-02-2018

2η συνεδρίαση 13-02-2018

Περισσότερα
1η συνεδρίαση 29-01-2018

1η συνεδρίαση 29-01-2018

Περισσότερα
20η συνεδρίαση 28-11-2017

20η συνεδρίαση 28-11-2017

Περισσότερα
19 η συνεδρίαση 7-11-2017

19 η συνεδρίαση 7-11-2017

Περισσότερα
18η συνεδρίαση 27-10-2017

18η συνεδρίαση 27-10-2017

Περισσότερα
17η συνεδρίαση 28-09-2017

17η συνεδρίαση 28-09-2017

Περισσότερα
16η συνεδρίαση 15-09-2017

16η συνεδρίαση 15-09-2017

Περισσότερα
14η συνεδρίαση 31-08-2017 (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ)

14η συνεδρίαση 31-08-2017 (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ)

Περισσότερα
14η συνεδρίαση 1-09-2017

14η συνεδρίαση 1-09-2017

Περισσότερα
13η συνεδρίαση 21-08-2017

13η συνεδρίαση 21-08-2017

Περισσότερα
12η Συνεδρίαση 11-08-2017

12η Συνεδρίαση 11-08-2017

Περισσότερα
11η συνεδρίαση 31-07-2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

11η συνεδρίαση 31-07-2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Περισσότερα
11η συνεδρίαση (κατεπειγουσα) 1-08-2017

11η συνεδρίαση (κατεπειγουσα) 1-08-2017

Περισσότερα
10η συνεδρίαση 12-07-2017

10η συνεδρίαση 12-07-2017

Περισσότερα
9 η συνεδρίαση 7-07-2017

9 η συνεδρίαση 7-07-2017

Περισσότερα
8η συνεδρίαση 14-06-2017

8η συνεδρίαση 14-06-2017

Περισσότερα
7η συνεδρίαση 12-06-2017

7η συνεδρίαση 12-06-2017

Περισσότερα
6η (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ) συνεδρίαση 29-05-2017

6η (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ) συνεδρίαση 29-05-2017

Περισσότερα
5η συνεδρίαση 17-05-2017

5η συνεδρίαση 17-05-2017

Περισσότερα
4η συνεδρίαση 27/04/2017

4η συνεδρίαση 27/04/2017

Περισσότερα
3η συνεδρίαση 28-03-2017 Β

3η συνεδρίαση 28-03-2017 Β

Περισσότερα
2η συνεδρίαση 28-03-2017 Α

2η συνεδρίαση 28-03-2017 Α

Περισσότερα
21η συνεδρίαση 21-12-2016

21η συνεδρίαση 21-12-2016

Περισσότερα
20η συνεδρίαση 13-12-2016

20η συνεδρίαση 13-12-2016

Περισσότερα
19η συνεδρίαση 22-11-2016

19η συνεδρίαση 22-11-2016

Περισσότερα
18η συνεδρίαση 17-11-2016

18η συνεδρίαση 17-11-2016

Περισσότερα
17η συνεδρίαση 11-11-2016

17η συνεδρίαση 11-11-2016

Περισσότερα
16 η συνεδρίαση 21-10-2016

16 η συνεδρίαση 21-10-2016

Περισσότερα
15η συνεδρίαση 11-10-2016

15η συνεδρίαση 11-10-2016

Περισσότερα
14η συνεδρίαση 4-10-2016

14η συνεδρίαση 4-10-2016

Περισσότερα
13η συνεδρίαση 12-08-2016

13η συνεδρίαση 12-08-2016

Περισσότερα
29 η συνεδρίαση 15-09-2016

29 η συνεδρίαση 15-09-2016

Περισσότερα
12 η συνεδρίαση 28-07-2016

12 η συνεδρίαση 28-07-2016

Περισσότερα
11η συνεδρίαση 21-07-2016

11η συνεδρίαση 21-07-2016

Περισσότερα
10 η συνεδρίαση 9-07-2016

10 η συνεδρίαση 9-07-2016

Περισσότερα
9η συνεδρίαση 7-07-2016

9η συνεδρίαση 7-07-2016

Περισσότερα
8η συνεδρίαση 28-06-2016

8η συνεδρίαση 28-06-2016

Περισσότερα
6η συνεδρίαση 25-05-2016

6η συνεδρίαση 25-05-2016

Περισσότερα
5η συνεδρίση 16-05-2016

5η συνεδρίση 16-05-2016

Περισσότερα
4η συνεδρίαση 4-05-2016

4η συνεδρίαση 4-05-2016

Περισσότερα
3η συνεδρίαση 11-04-2016

3η συνεδρίαση 11-04-2016

Περισσότερα
2 η συνεδρίαση 22-03-2016

2 η συνεδρίαση 22-03-2016

Περισσότερα
1 η συνεδρίαση 9-03-2016

1 η συνεδρίαση 9-03-2016

Περισσότερα
11η Συνεδρίαση 30-11-2015

11η Συνεδρίαση 30-11-2015

Περισσότερα
10η Συνεδρίαση 13/10/2015

10η Συνεδρίαση 13/10/2015

Περισσότερα
9η Συνεδρίαση 29/09/2015

9η Συνεδρίαση 29/09/2015

Περισσότερα
8η Συνεδρίαση 29/07/2015

8η Συνεδρίαση 20/07/2015

Περισσότερα
7η Συνεδρίαση 30/06/2015

7η Συνεδρίαση 30/06/2015

Περισσότερα
6η Συνεδρίαση 12/06/2015

6η Συνεδρίαση 12/06/2015

Περισσότερα
5η Συνεδρίαση 12/05/2015

5η Συνεδρίαση 12/05/2015

Περισσότερα
4η Συνεδρίαση 08/05/2015

4η Συνεδρίαση 08/05/2015

Περισσότερα
3η Συνεδρίαση 20/04/2015

3η Συνεδρίαση 20/04/2015

Περισσότερα
2η Συνεδρίαση 27-02-2015
Περισσότερα
1η Συνεδρίαση 27-01-2015
Περισσότερα
23η Συνεδρίαση 23-12-2014

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την  23-12-2014

Περισσότερα
22η Συνεδρίαση 6-12-2014

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την  6-12-2014

Περισσότερα
21η Συνεδρίαση 26-11-2014

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την  26-11-2014

Περισσότερα
20η Συνεδρίαση 20-11-2014

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την  20-11-2014

Περισσότερα
19η Συνεδρίαση 21-10-2014

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την  21-10-2014

Περισσότερα
18η Συνεδρίαση 26-09-2014

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την  26-09-2014

Περισσότερα
17η Συνεδρίαση 26-09-2014

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την  26-09-2014

Περισσότερα
16η Συνεδρίαση 19-09-2014

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την  19-09-2014

Περισσότερα
15η Συνεδρίαση 19-09-2014

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την 19-09-2014.

Περισσότερα
14η Συνεδρίαση 22-08-2014

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την  22η  Αυγούστου 2014  και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
13η Συνεδρίαση 25-07-2014

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την  25η  Ιουλίου 2014  και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
12η Συνεδρίαση 15-07-2014

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την  15η  Ιουλίου 2014  και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
11η Συνεδρίαση 2-07-2014

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την  2η  Ιουλίου 2014  και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
10η Συνεδρίαση 19-06-2014

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την  19η  Ιουνίου 2014  και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
8 η Συνεδρίαση 18-06-2014

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την  18η  Ιουνίου 2014  και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
7 η Συνεδρίαση 9-05-2014

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την  9η  Μαίου 2014  και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
6 η Συνεδρίαση 7-05-2014

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την  7η  Μαίου 2014  και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
5 η Συνεδρίαση 24-04-2014

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την  24η  Απριλίου 2014  και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
4 η Συνεδρίαση 10-04-2014

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την  10η  Απριλίου 2014  και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
21η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Τετάρτη 15-1-2014 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
20η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Πέμπτη 23-12 2013 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
19η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Πέμπτη 21-11- 2013 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
18η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Τρίτη 29-10- 2013 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
17η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Τρίτη 8-10- 2013 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
16η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Πέμπτη 12-9- 2013 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
15η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Δευτέρα 12-8- 2013 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
13η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Δευτέρα 29-7- 2013 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
12η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Παρασκευή  12-7- 2013 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
11η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Παρασκευή  21-6- 2013 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
10η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Πέμπτη  6-6- 2013 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
9η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Δευτέρα  3-6- 2013 και ώρα 10:30 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
8η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Πέμπτη 23-5- 2013 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
7η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Τρίτη 7-5- 2013 και ώρα 11:30 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
6η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2013 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
5η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Τρίτη 19 Μαρτίου 2013 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
4η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
3η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:30 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
2η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11:30 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
1η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
20η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
19η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
18η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
17η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
16η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
15η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
14η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Δευτέρα 27η Αυγούστου  2012 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
13η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Τετάρτη 1η Αυγούστου  2012 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
12η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
11η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
10η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Τετάρτη  6 Ιουνίου 2012 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
9η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Τρίτη 15 Μαϊου 2012 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 9.5.2012

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Παρασκευή 11 Μαϊου 2012 και ώρα 11:30 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 19.4.2012

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Tρίτη 24 Απριλίου 2012 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 10.4.2012

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Πέμπτη 19 Απριλίου 2012 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 5.4.2012

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Δευτέρα 9 Απριλίου 2012 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 27.3.2012

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την 27-3- 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Θέατρο «ΚΕΦΑΛΟΣ», προκειμένου να συζητήσουμε τα ̟παρακάτω θέματα:

Περισσότερα
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2.3.2012

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 29.9.2011

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Πέμπτη 6-10-2011 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 30.1.2012

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Περισσότερα
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17.11.2011

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Ε̟ιτρο̟ής Ποιότητας Ζωής, την 22-11- 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»

Περισσότερα
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17.1.2011

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».


 

Περισσότερα
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς