Δήμος

Προσκλήσεις-Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2020 «Έγκριση Απολογισμού Λειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου έτους 2019 και για την περίοδο λειτουργίας του Δήμου, από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019» και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο
Περισσότερα
2η Τακτική Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Παρασκευή 15 Μαϊου 2020
Περισσότερα
ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2020 "Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος για το έτος 2020 και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο"
Περισσότερα
1η Τακτική Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Δευτέρα 03 Φεβρουαρίου 2020
Περισσότερα
Απόφαση 5/2019 - Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος τετραμήνου 2019 (Σεπτ – Δεκ) και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο
Περισσότερα
Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019
Περισσότερα
Απόφαση 4/2019 - Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος τετραμήνου 2019 (Σεπτ – Δεκ) και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο
Περισσότερα
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς