Δήμος

Προσκλήσεις-Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

6η Τακτική Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020
Περισσότερα
5η Τακτική Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2020
Περισσότερα
Απόφαση 6/2020 "Κατάρτιση της 2ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αργοστολίου για το έτος 2020 και αποστολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο"
Περισσότερα
4η Τακτική Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020
Περισσότερα
Απόφαση 4/2020 "Κατάρτιση της 1ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αργοστολίου για το έτος 2020 και αποστολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο"
Περισσότερα
Απόφαση 5/2020 "Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «Ιόλαος» του Δήμου Αργοστολίου"
Περισσότερα
ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2020
Περισσότερα
3η Τακτική Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020
Περισσότερα
ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2020 «Έγκριση Απολογισμού Λειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου έτους 2019 και για την περίοδο λειτουργίας του Δήμου, από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019» και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο
Περισσότερα
2η Τακτική Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Παρασκευή 15 Μαϊου 2020
Περισσότερα
ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2020 "Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος για το έτος 2020 και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο"
Περισσότερα
1η Τακτική Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Δευτέρα 03 Φεβρουαρίου 2020
Περισσότερα
Απόφαση 5/2019 - Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος τετραμήνου 2019 (Σεπτ – Δεκ) και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο
Περισσότερα
Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019
Περισσότερα
Απόφαση 4/2019 - Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος τετραμήνου 2019 (Σεπτ – Δεκ) και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο
Περισσότερα
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς