Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

586-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

03/07/2015
Αποφάσεις Δημάρχου >>

586-2015  ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς