Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

Απόφαση Δημάρχου 115/2017 για ορισμό εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων (αμισθί) της πλειοψηφούσας παράταξης εκχωρώντας τους την εκτέλεση αρμοδιοτήτων με δικαίωμα υπογραφής αντί του Δημάρχου

31/03/2017
Αποφάσεις Δημάρχου >>

 Απόφαση Δημάρχου 115/2017 για ορισμό εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων (αμισθί) της πλειοψηφούσας παράταξης εκχωρώντας τους την εκτέλεση αρμοδιοτήτων με δικαίωμα υπογραφής αντί του Δημάρχου

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς