Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

Απόφαση για ορισμό ταμία στον ΟΚΑΠ

19/10/2015
Αποφάσεις Δημάρχου >>

Απόφαση για ορισμό ταμία στον ΟΚΑΠ

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς