Δήμος

Πίνακες Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Πίνακας Αποφάσεων 14ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Κεφ/νιάς

09/09/2016
Πίνακες Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου >>

Πίνακας Αποφάσεων 14ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Κεφ/νιάς

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς