Ανακοινώσεις

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

18/05/2016
Ανακοινώσεις >>
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΕπιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς