ESPA

Νέα - Δελτία Τύπου

286-2023 Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Δημοτικού Σύμβουλου κ. Σπυρίδωνα Mατιάτου

12/05/2023
Νέα - Δελτία Τύπου >>

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αργοστόλι,11-05-2023

Νομός Κεφαλληνίας                                                            Αριθ. Πρωτ:-8514-

Δήμος Αργοστολίου                                                            Αριθ. Απόφασης:-286-                            

Γραφείο Δημάρχου                                                  OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-05-2023              

Πλατεία Βαλλιάνου 

T.Κ : 28100 Αργοστόλι

Τηλ: 2671360159

Email:dimarxos_argοstoliou@argostoli.gov.gr

           

Απόφαση

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου,

Έχοντας υπόψη:

 

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως ισχύει

2.    Τις διατάξεις των  άρθρων 66 και 92 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.     Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

4.    Το άρθρο 1 παρ. 25 εδαφ. 1 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 154 του ν. 4600/2019. 

5.    Το γεγονός ότι ο Δήμος Αργοστολίου έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.

6.  Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.809/85741/19.11.2021-ΑΔΑ ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ: «Ορισμός Αντιδημάρχων».

7.  Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου  (ΦΕΚ 3526/Β/2022).

8.Την υπ`αριθμ 207/5560/04-04-2022 (ΑΔΑ ΩΧΥΒ46ΜΓΤΤ-ΑΗΧ)Απόφαση Δημάρχου σχετικά με ορισμό Α/Δημάρχου της ΔΕ Ομαλών.

                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Mατιάτο,  ως Αντιδήμαρχο της ΔΕ ΟΜΑΛΩΝ του Δήμου Αργοστολίου, εντός της τρέχουσας Δημοτικής περιόδου, με θητεία που θα διαρκέσει έως το τέλος της Δημοτικής θητείας  από τη δημοσίευση της απόφασης και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 

 

-        της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, του ηλεκτροφωτισμού και της φροντίδας και συντήρησης του οδικού δικτύου και των αγροτικών οδών, 

-        την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών,

-        την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται,

-        τη μέριμνα για τη διατήρηση σε κατάσταση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού,

-        την διαχείριση των οχημάτων,

-        την συντήρηση και επισκευή των δημοτικών κτιρίων,

-        την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, 

-        τη συνεργασία με τον πρόεδρο της κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων,

-        την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων.

 

 

Ο οριζόμενος Αντιδήμαρχος δεν υποκαθιστά τους υπηρεσιακούς παράγοντες που έχουν αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων και εγγράφων όπως ορίζονται από την  ισχύουσα νομοθεσία.

Στην περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί η  αντιδήμαρχος κα Μιχαλάτου Κρυσταλία.

Σχετικά με τον  καθορισμό αντιμισθίας για τον κ. Σπυρίδωνα Ματιάτο ορίζεται ότι θα ασκεί τις αρμοδιότητές του άνευ αντιμισθίας.

Η παρούσα δημοσιεύεται σε μια ημερήσια εφημερίδα, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος Δι@υγεια καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων.

 

 

Ο Δήμαρχος

 

Θεόφιλος Μιχαλάτος

 

 

 

Κοινοποίηση:

·       Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου

·       Α/Περιφερειάρχη  Κεφαλληνίας και Ιθάκης

 

Εσωτ. Διανομή:

 

·       Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

  • Α/Δημάρχους Δήμου  Αργοστολίου

·       Επικεφαλής των παρατάξεων

·       Προϊσταμένους  Οργανικών Μονάδων

Επιστροφή στην κατηγορία

Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς