ESPA

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Α. ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Β. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 29 Ν. 4264/2014

06/04/2017
Ανακοινώσεις >>

 Με τις αριθ. 44/2016 και 35/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεφαλλονιάς  και τις  40558/9314/12-5-2016 και 10561/2558/22-3-2017 αποφάσεις του  Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε Κεφαλληνίας και Ιθάκης εγκρίθηκαν    δέκα (10) νέες άδειες για το έτος 2016 οι οποίες μεταφέρονται για χρήση στο έτος 2017, σύμφωνα με το Ν. 4264/2014 για την άσκηση   υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και πέντε (5) βραχυχρόνιων αδειών για το έτος 2017 σε ακάλυπτους χώρους, δημοσίους, ιδιωτικούς, δημοτικούς ή εκκλησιαστικούς οι οποίοι δεν αποτελούν επαγγελματική στέγη εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κεφαλλονιάς και σε σημεία που έχει καθορίσει ο Δήμος.

   Με βάση τα ανωτέρω οι άδειες που πρόκειται να χορηγήσει ο Δήμος Κεφαλλονιάς είναι οι εξής: 

  
Α.
    ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ :

 • Δέκα  (10) άδειες υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου (πλην καντινών)

 

 Β. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 29 Ν. 4264/2014 και 93 παρ. 9 Ν.4314/14:

 • Πέντε (5) άδειες με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα

 

Οι χώροι στους οποίους εγκρίθηκε η άσκηση των ως άνω δραστηριοτήτων σύμφωνα με την 94/2017  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου είναι οι κάτωθι:

 

Α. ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

1) Δημοτική Κοινότητα  Αργοστολίουστην οδό Ριζοσπαστών (στον πεζόδρομο από ώρα  

                                                                        18:00 – 03:00),σε περίπτωση δε που λόγω έργων ο

                                                                       χώρος δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ο Δήμος

                                                                      δεν θα οφείλει καμία αποζημίωση στους κατόχους

                                                                      αδειών

            Από ΚΤΕΛ προς Στάδιο

           Περιφ. Δρόμο Αργοστολίου Κρανιάς

2) Δημοτική Κοινότητα Ληξουρίου:    στις οδούς  Λαυράγκα, Γρ. Λαμπράκη, Τζων Κέννεντυ,

                                                                     Θάνου Μπασιά                                                          

3) Δημοτική Κοινότητα Πόρου :            Σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας

4) Δημοτική Ενότητα ΠυλαρέωνΑγιά Ευφημία : Πιάτσα ταξί στην πλατεία.

 5) Τοπική Κοινότητα Αγκώνος:        Παλαιό Ελαιοτριβείο

 

Β. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 29 Ν. 4264/14 και 93 παρ. 9 Ν.4314/14 με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα

 Δημοτική Κοινότητα Αργοστολίου: στο τέλος της οδού Ριζοσπαστών

                

    Καλούνται  οι ενδιαφερόμενοι   να υποβάλλουν στην  Δ/νση  Τοπικής Οικονομ. Ανάπτυξης  Τμήμα  Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων   αίτηση  - υπεύθυνη δήλωση   με  τα απαραίτητα  δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται παρακάτω, μέχρι και την 29η Απριλίου 2017 ημέρα  Παρασκευή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Α. ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

 

    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

 1. Αίτηση υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. 
 2. Πιστοποιητικό ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
 3. Πιστοποιητικό από αρμόδια υπηρεσία με την οποία αποδεικνύεται κατά περίπτωση ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4264/14.
 4. Δημοτική ενημερότητα που χορηγείται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Κεφαλλονιάς σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-06 τεύχος Α΄).
 5. Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας η διαβατηρίου.

Μετά την κατάθεση και τον έλεγχο των αιτήσεων θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 4264/14 για επιλογή  των ενδιαφερομένων που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις  και για τις συγκεκριμένες θέσεις.

 Οι κληρωθέντες θα κληθούν σε δεύτερο στάδιο να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να τους χορηγηθεί η άδεια.


 Απαιτούμενα δικαιολογητικά  για την χορήγηση της άδειας :

 

 1. βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α' 47) και 1642/1986 (Α' 125)
 2.  πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν
 3.  Πιστοποιητικό υγείας , εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων
 4.  δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες

 

Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών ο φάκελος των ενδιαφερομένων

υποβάλλεται στην επιτροπή Ποιότητας Ζωής  προκειμένου να αποφασίσει για τη χορήγηση άδειας.

 

Β. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

 1. αίτηση –υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4264/14 και 93 παρ. 9 Ν.4314/14 και το Κ1 -13365/-5-8- 2014 έγγραφο της  Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.
 2. Άδεια υπαιθρίου εμπορίου (πλανόδιου ή στάσιμου) με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα
 3. Δημοτική Ενημερότητα που  χορηγείται από την Ταμειακή Υπηρεσία του  Δήμου Κεφαλλονιάς σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-06 τεύχος Α΄)

Σε περίπτωση μεγαλύτερου αριθμού ενδιαφερομένων από των αριθμό αδειών  θα διενεργηθεί κλήρωση

Για τη χορήγηση των βραχυχρόνιων  αδειών  οι κληρωθέντες θα υποβάλλουν :

 1. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
 2.  Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 35797/12 (Β΄1199) ΥΑ

Πληροφορίες  δίδονται από το  Τμήμα  Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων   στα τηλέφωνα   2671361018-19.

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Σπυρίδων Ματιάτος

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς