ESPA

Δήμος

 

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Έκθεση εσόδων – εξόδων Β τριμήνου 2011 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Κεφαλλονιάς

25/07/2011
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής >>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 21η Ιουλίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 116/ 2011.

ΘΕΜΑ : Έκθεση εσόδων – εξόδων Β τριμήνου 2011 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Κεφαλλονιάς. Στο Αργοστόλι σήμερα 21η Ιουλίου του έτους 2011 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 13 .00 το μεσημέρι , συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονομική Επιτροπή , ύστερα από την με αριθμό πρωτ 30135 /18-07-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ (8) και ονομαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.Ζαπάντης Ανδρέας Κουταλά Αικατερίνη 2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 3. Γκισγκίνης Νικόλαος 4. Κοκκόσης Διονύσιος 5.Ματιάτος Σπυρίδων 6. Γαλάτης Άγγελος 7. Πυλαρινός Δημήτριος 8. Αυγουστάτου Αθηνά Ο Πρόεδρος , κ. Δημήτριος Πυλαρινός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξη «Έκθεση Εσόδων –Εξόδων Β τριμήνου 2011 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Κεφαλλονιάς.” αφού έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)το άρθρο 72 παρ. 1β του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 2) την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν 3852/2010 και 3) την παρ. 2του άρθρου 175 του Δ.Κ.Κ διαβάζει την Έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας που έχει ως εξής: Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος ΒΆ) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, ορίζονται τα εξής:

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε:

 • τακτικά έσοδα
 • έκτακτα έσοδα
 • έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
 • εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη)
 • εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων
 • χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης. Β.

Οι δαπάνες διακρίνονται σε:

 • λειτουργικές δαπάνες χρήσης
 • επενδύσεις
 • πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
 • αποθεματικό

 

2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα: Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως:

 • τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0
 • έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1
 • έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2
 • εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3
 • εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4

 

Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων, χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5. Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Τα έξοδα διακρίνονται σε:

 • λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6
 • επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7
 • πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8
 • το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9

Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωμής 3.

Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα. 4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται:

 • ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο
 • τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του δήμου ή της κοινότητας, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού.
 • τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός
 • τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός
 • σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν μετά από κάθε αναμόρφωση

 

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Με την αριθ. 225/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2011. Στην εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του Β τριμήνου του έτους 2011.

Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού- απολογισμού εσόδων –εξόδων της ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος ΒΆ) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων. Παρακάτω εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό Α. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα Β. Έξοδα και Πληρωμές με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του Β ΄ τριμήνου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Β ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Έσοδα και Εισπράξεις Κωδικοί Αριθμοί Έσοδα και Εισπράξεις, Προϋπολογισμός σε ευρώ Απολογισμός τριμήνου σε ευρώ 0 1 (πλην 13) 2. 31 32 4 5 13, Τακτικά Έσοδα Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις), Έσοδα παρελθόντων ετών Εισπράξεις από Δάνεια Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων.

 • Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους Επιχορηγήσεις για επενδύσεις Σύνολο Πόρων 33.039.467,67 4.654.769,61 2.494.758,80 3.104.077,71 2.813.123,12 5.134.000,00 -2.678.829,62 21.581.180,25 70.142.547,54 4.263.920,09 576.955,98 313.715,11 0,00 276.366,26 675.642,08 0,00 889.029,96 6.995,629,48
 • Έξοδα και Πληρωμές Κωδικοί Αριθμοί Έξοδα και Πληρωμές Προϋπολογισμός σε ευρώ Απολογισμός τριμήνου σε ευρώ 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 17.158.200,00 2.365.694,25 61, 62
 • Αμοιβές και παροχές τρίτων 5.825.670,00 271.364,85 63, 64
 • Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 1.281.000,00 28.159,68 651
 • Τοκοχρεολύσια δανείων 352.500,00 54.228,70 66
 • Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών 1.617.500,00 66.602,28 67
 • 68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους
 • λοιπά έξοδα 8.806.227,00 936.920,58 81
 • Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε 12.487.551,54 872.916,58 82, 85
 • Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 5.966.397,00 334.335,41
 • Επενδύσεις 71 Αγορές 509.004,44 0,00 73 Έργα 11.855.265,54 157.615,56 74
 • Μελέτες 1.829.949,92 0,00 75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 00,00 0 ,00 652
 • Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 2.064.800,00 631.487,77 9111
 • Αποθεματικό 788.482,10 0,00 Σύνολο εξόδων και πληρωμών 70.142.547,54 5.719.325,66.

 

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις παραπάνω διατάξεις : Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ΠΑΡΩΝ και επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί εφ όλης της ύλης στην παραπάνω Έκθεση, κατά την συζήτησή της στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισημαίνει ότι η Δημοτική Αρχή υλοποιώντας την κυβερνητική πολιτική δεν διεκδικεί τους παρακρατούμενους φόρους από το κράτος και κατά συνέπεια δεν καλύπτει τις ανάγκες του λαού της Κεφαλονιάς αλλά αντίθετα και με την πολιτική της επιφόρτισης πρόσθετων αρμοδιοτήτων στους Δήμους χωρίς την οικονομική τους κάλυψη από την κυβέρνηση, καταδικάζει τον Δήμο σε οικονομικό μαρασμό και σε καμία προοπτική ανάπτυξης προς όφελος των δημοτών του , για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζει την εισήγηση. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει ως έχει την παραπάνω Έκθεση Εσόδων –Εξόδων Β΄ Τριμήνου υλοποίησης Προϋπολογισμού 2011 της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεφαλλονιάς, η οποία θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο με συνημμένα όλα τα αναλυτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πλήρη ενημέρωσή του. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ Α/Δήμαρχος Οικονομικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Βαλλιάνου 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

Πληρ. : Αγγελική Πεφάνη

Τηλέφωνο : 26713 60153 Αργοστόλι 22/07/2011

Αριθμ. Πρωτ.30910

Προς: Πρόεδρο και Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου.

Θ Ε Μ Α : Αποστολή της αρ. 116ης /2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Σας στέλνουμε απόσπασμα της αρ. 116ης /2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς προκειμένου να λάβετε γνώση. Ο Δήμαρχος Με εντολή του. ΚΟΙΝ 1.Δήμαρχο Κεφαλλονιάς Α. Πεφάνη ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Στο Αργοστόλι σήμερα την 22 Ιουλίου του έτους 2011, ο υποφαινόμενος Δημοτικός υπάλληλος Μουρελάτος Αντώνιος, κατά παραγγελία του Δημάρχου Κεφαλλονιάς , δημοσίευσα έξω από το Δημοτικό Κατάστημα το αρ 116/2011 Απόσπασμα Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεφαλλονιάς.

Ο Δημοσιεύσας
Οι Μάρτυρες
Αντώνιος Μουρελάτος 

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς